top of page

Sveta Marija Bogorodica Godina C


Prvo Čitanje  Br 6, 22-27
Neka zazivaju ime moje nad sinove Izraelove i ja ću ih
blagoslivljati.


Čitanje Knjige Brojeva


Reče Gospodin Mojsiju:
»Reci Aronu i njegovim sinovima: Ovako blagoslivljajte Izraelce:
Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva!
Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude!
Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese!
Tako neka zazivaju ime moje nad sinove Izraelove
i ja ću ih blagoslivljati.«

Riječ Gospodnja.


Otpjevni Psalam  Ps 67, 2-3.5-6.8
Pripjev: Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas.


Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, obasjao nas licem svojim,

da bi sva zemlja upoznala putove tvoje,
svi puci tvoje spasenje!
Pripjev: Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas.


Nek se vesele i kliču narodi jer sudiš

pucima pravedno i narode vodiš na zemlji.
Pripjev: Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas.


Neka te slave narodi, Bože, svi narodi neka te slave!

Bog nas blagoslovio!
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!
Pripjev: Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas.

Drugo Čitanje  Gal 4, 4-7
Bog posla Sina svoga, rođena od žene.


Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima

Braćo: Kad dođe punina vremena, odasla Bog Sina 
svoga: od žene bî rođen, Zakonu podložan da podložnike Zakona
otkupi te primimo posinstvo. A budući da ste sinovi, odasla

Bog u srca vaša Duha Sina svoga koji kliče: »Abba! Oče!« Tako
više nisi rob, nego sin; ako pak sin, onda i baštinik po Bogu.
Riječ Gospodnja.


Pjesma Prije Evanđelja  Heb 1, 1–2
Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po
prorocima; konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu!


Evanđelje  Lk 2, 16-21
Pronađoše Mariju, Josipa i novorođenče. I nakon osam dana nadjenuše mu ime Isus.


Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme:
Pastiri pohite u Betlehem i pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Pošto sve 
pogledaše, ispripovjediše što im bijaše rečeno o tom djetetu.
A svi koji su to čuli divili se tome što su im pripovijedali pastiri.
Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu.
Pastiri se zatim vratiše slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kako im je bilo rečeno.
Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anđeo 
prije njegova začeća.
Riječ Gospodnja.


Molitva Vjernika
Braćo i sestre, po rođenju svoga Sina iz krila presvete Djevice Bog je dao novi smisao našemu 
vremenu i našemu životu. Zajedničkom se molitvom utecimo Bogu, proseći milost darovane novosti:
Obnovi nas, Gospodine, u novosti života.

 

1. Za svetu Crkvu Božju:
da uvijek bude vjerna navjestiteljica Kristova evanđelja i donositeljica tvoga mira i blagoslova 
svim ljudima, molimo te.


2. Za papu Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve: prodahni ih svojom mudrošću da 
vjerodostojnošću nauka i života predvode tvoj narod putem spasenja, te sva Crkva raste u snazi 
zajedništva, molimo te.


3. Za sve koji upravljaju narodima i državama:
daj da se uvijek zalažu za uspostavu evanđeoske
pravednosti te tako na čitavom svijetu zavlada mir koji
nam u Kristu daruješ, molimo te.


4. Za sve nas sabrane oko Kristova stola:
prodahni nas svojim Duhom da poput Majke Gospodinove
umijemo tvoju riječ čuvati u srcu, kako bi ona bila put i svjetlo našemu životu, molimo te.


5. Za našu pokojnu braću i sestre:
po svome milosrđu nagradi ih zajedništvom s tobom
i s tvojim svetima kod nebeskoga stola, molimo te.

Gospodine, Bože svemogući, s pouzdanjem u tvoju dobrotu danas započinjemo novo vrijeme što nam ga  darivaš. Milošću svojom rasvijetli naše dane i svojom pomoću prati naša djela
da uzmognemo biti pronositelji tvoga mira i graditelji kraljevstva u svijetu.

Po Kristu Gospodinu našemu.
 

bottom of page