top of page

Rođenje Gospodinovo. Božić, Godina A

Prvo Čitanje           

Neka svi krajevi zemlje vide spasenje Boga našega.


Čitanje Knjige proroka Izaije
Kako su ljupke po gorama noge glasonoše radosti koji oglašava mir, oglašuje sreću, navješćuje spasenje  govoreći Sionu:
»Bog tvoj kraljuje!« Čuj, glas ti podižu stražari, zajedno se raduju jer na svoje oči gledaju gdje se na Sion vraća Gospodin. Kličite, zajedno se radujte, razvaline jeruzalemske, jer Gospodin je utješio narod svoj, otkupio Jeruzalem.  Ogolio je Gospodin svetu svoju mišicu pred očima svih naroda, da svi krajevi zemlje vide spasenje Boga našega.
Riječ Gospodnja.
 
Otpjevni Psalam        
Pripjev: Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.


Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,
jer učini djela čudesna.
Pobjedu mu pribavi desnica njegova
i sveta mišica njegova.                                                                               

Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.

Gospodin obznani spasenje svoje,
pred poganima pravednost objavi.
Spomenu se dobrote i vjernosti
prema domu Izraelovu.                                                                                       

Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.

Svi krajevi svijeta
vidješe spasenje Boga našega.
Sva zemljo, poklikni Gospodinu,
raduj se, kliči i pjevaj!                                                                                  

Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.

Zapjevajte Gospodinu uz citru,
uz citru i zvuke glazbala;
uz trublje i zvuke rogova:
kličite Gospodinu kralju!                                                                             

Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.
 

Drugo Čitanje           

Bog nam progovori u Sinu.


Početak Poslanice Hebrejima
Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima;
konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu.
Njega postavi baštinikom svega; Njega po kome sazda svjetove.
On, koji je odsjaj slave i otisak bića njegova te sve nosi snagom riječi svoje, pošto očisti grijehe, sjede zdesna Veličanstvu u visinama;
postade toliko moćniji od anđelâ koliko je uzvišenije nego oni baštinio ime.
Ta kome od anđela ikad reče: Ti si sin moj, danas te rodih;
ili pak: Ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin.
A opet, kad uvodi Prvorođenca u svijet, govori:
Nek pred njim nice padnu svi anđeli Božji.
Riječ Gospodnja.
 
Pjesma prije Evanđelja            
Dan nam sveti osvanu:
Dođite, narodi, poklonite se Gospodinu,
jer danas siđe na zemlju svjetlost velika.
 
Evanđelje    Iv 1, 1-5.9-14  (kraća verzija)          
Riječ tijelom postade i nastani se među nama.


Početak svetog Evanđelja po Ivanu
U početku bijaše Riječ,
i Riječ bijaše u Boga,
i Riječ bijaše Bog.
Ona bijaše u početku u Boga.
Sve postade po njoj
i bez nje ne postade ništa.
Svemu što postade, u njoj bijaše život
i život bijaše ljudima svjetlo;
i svjetlo u tami svijetli
i tama ga ne obuze.
Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet;
bijaše na svijetu i svijet po njemu posta
i svijet ga ne upozna.
K svojima dođe i njegovi ga ne primiše.
A onima koji ga primiše podade moć
da postanu djeca Božja:
onima koji vjeruju u njegovo ime,
koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne,
ni od volje muževlje, nego – od Boga.
I Riječ tijelom postade i nastani se
među nama i vidjesmo slavu njegovu
– slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine
Riječ Gospodnja.

 

 

Molitva vjernika

Braćo i sestre, Bog je po utjelovljenju svoga Sina

sišao u ljudsku narav da bi čovjeka obdario božanskim životom. Oživljeni Riječju po kojoj je sve stvoreno, iskrenom se molitvom utecimo nebeskomu Ocu:

Neka te slavi, Gospodine, život naš.

 

1.  Gospodine, svjetlom božanske Riječi rasvijetli put svojoj Crkvi:

daj da po ustrajnoj vjernosti tebi bude dom ljubavi svim vjernicima i mjesto susreta za sve koji te traže, molimo te.

 

2.  Gospodine, obdari mudrošću Duha Svetoga papu Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire svoga  naroda, da u Crkvi i svijetu budu ustrajni navjestitelji evanđelja istine i života, molimo te.

 

3.  Gospodine, otvaramo ti vrata svojih domova i svojih obitelji: izliječi nam srca od svakoga opiranja tvojoj Riječi i nastani se u svima nama, molimo te.

 

4.  Gospodine, ti si se u Kristu na čudesan način darovao svim ljudima. Otvori nam oči vjere da te  umijemo prepoznati u bližnjima te i sami budemo tvoj dar za sve ljude, molimo te.

 

5.  Gospodine, zazivamo tvoju dobrotu nad našu pokojnu braću i sestre: obdari ih radošću  zajedništva s tobom u vječnosti, molimo te.

 

Svemogući Bože, rođenjem svoga Sina

obnovio si u nama sve što je grijehom ranjeno.

Vodi nas svojim Duhom da navijek budemo dostojan

stan tvome Sinu. Koji živi.

bottom of page