top of page

Rođenje Gospodinovo – Božić – Misa polnoćka - Godina C

 

 

Prvo čitanje   Iz 9, 1-6

Sin nam je darovan.

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu. Ti si radost umnožio, uvećao veselje, i oni se pred tobom raduju kao što se žetvi  raduju žeteoci, kao što kliču koji dijele plijen. Jer teški jaram njegov, batinu plećâ njegovih, šibu njegova goniča slomio si ko u dan midjanski. Jer dijete nam se rodilo, sin nam je darovan; na plećima njegovim vlast je i nazvan je imenom:

»Savjetnik čudesni, Bog silni, Otac vječni, Knez mira« – da poraste vlast i mir bez kraja na prijestolju Davidovu i u kraljevstvu njegovu te se učvrsti i utvrdi u pravu i pravednosti od sada pa dovijeka. Privržena ljubav Gospodina nad vojskama to će učiniti!

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam   Ps 96,1-3.11-13

Pripjev: Danas nam se rodio Spasitelj – Krist, Gospodin!

 

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!

Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!

Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo!

Pripjev: Danas nam se rodio Spasitelj – Krist, Gospodin!

 

Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo,

kazujte poganima njegovu slavu, svim narodima čudesa njegova!

Pripjev: Danas nam se rodio Spasitelj – Krist, Gospodin!

 

Raduj se, nebo, i kliči, zemljo!

Neka huči more i što je u njemu!

Nek se raduje polje i sve što je na njemu,

neka klikće šumsko drveće!

Pripjev: Danas nam se rodio Spasitelj – Krist, Gospodin!

Neka klikće pred Gospodinom jer dolazi,

jer dolazi suditi zemlji. Sudit će svijetu po pravdi

i narodima po istini svojoj.

Pripjev: Danas nam se rodio Spasitelj – Krist, Gospodin!

 

Drugo čitanje   Tit 2, 11-14

Pojavila se milost Božja svim ljudima.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Titu

 

Predragi: Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih

ljudi; odgojila nas da se odreknemo

bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno,

pravedno i pobožno živimo u sadašnjem

svijetu, iščekujući blaženu nadu i pojavak

slave velikoga Boga i Spasitelja našega

Isusa Krista. On sebe dade za nas da nas

otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi

narod izabrani koji revnuje oko dobrih djela.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije evanđelja   Lk 2, 10-11

Javljam vam blagovijest, veliku radost:

danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj – Krist, Gospodin.

Spasitelj – Krist, Gospodin.

 

Evanđelje

Lk 2, 1-14

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U one dane izađe naredba cara Augusta da se provede popis svega svijeta. Bijaše to pr- vi popis izvršen za Kvirinijeva upravljanja Sirijom. Svi su išli na popis, svaki u svoj grad. Tako i Josip, budući da je bio iz doma i loze Davidove, uziđe iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju – u grad Davidov, koji se zove Betlehem – da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaručnicom Marijom koja bijaše trudna. I dok su bili ondje, navršilo joj se vrijeme da rodi. I porodi sina svoga,

prvorođenca, povi ga i položi u jasle jer za njih nije bilo mjesta u svratištu.

A u tom kraju bijahu pastiri: pod vedrim su nebom čuvali noćnu stražu kod svojih stada. Anđeo im Gospodnji pristupi i slava ih Gos- podnja obasja! Silno se prestrašiše. No anđeo im reče: »Ne bojte se! Evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod! Da- nas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj– Krist, Gospodin. I evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama.«

I odjednom se anđelu pridruži silna nebeska vojska hvaleći Boga i govoreći:

»Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir

ljudima, miljenicima njegovim!«

Riječ Gospodnja.

MOLITVA VJERNIKA

Braćo i sestre, u ovoj presvetoj noći Bog nam šalje svoga Sina da nas izvede iz tame grijeha i obasja svjetlom spasenja. S pouzdanjem se utecimo Ocu nebeskom da i nas učini dionicima svoje slavei obdari nas svojim nebeskim mirom.

 

1.     Za tvoju svetu Crkvu: da bude živa zajednica vjernika koji će svojim životnim svjedočenjem svim ljudima pronositi radosnu vijest spasenja, molimo te.

 

2.     Za sve one kojima si povjerio vodstvo svoga svetoga naroda: da budu pastiri koji će se dati voditi betlehemskim svjetlom i tako sve ljude privoditi Kristu Spasitelju,

molimo te.

 

3.     Za braću i sestre koji zbog svojih tjelesnih ili duhovnih boli ni noćas ne osjećaju radost Božića: pohodi ih Gospodine svojom mirom i njihovu tjeskobu preobrazi u radost života, molimo te.

 

4.     Za naše obitelji: da nas u božićnome okupljanju i zajedništvu obnoviš svojom ljubavlju te postanemo dostojan dom tvomu Sinu, molimo te.

 

5.     Za nas, tvojom milošću ovdje okupljene:

da svakim danom budemo sve više otvoreni tvomu Duhu te se mir božićne noći pretoči u naš svagdašnji život, molimo te.

6.     Za našu pokojnu braću i sestre: da dar života što si im ga ovdje na zemlji udijelio, po Isusu Kristu bude preobražen u vječni život s tobom u slavi, molimo te.

 

Svemogući Bože, ti si rođenjem svoga Sina raspršio tamu grijeha i rasvijetlio čovjeka svjetlom  božanskoga života. Otvori nam oči srca da možemo navijek živjeti kao djeca svjetla te zavrijedimo  biti dionici tvoje vječnosti. Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page