top of page

Rođenje Gospodinovo – Božić – Danja Misa - Godina C


Prvo Čitanje  Iz 52, 7-10
Neka svi krajevi zemlje vide spasenje Boga našega.


Čitanje Knjige proroka Izaije
Kako su ljupke po gorama noge glasonoše radosti koji
oglašava mir, oglašuje sreću, navješćuje spasenje govoreći
Sionu: »Bog tvoj kraljuje!« Čuj, glas ti podižu stražari, zajedno se raduju jer na svoje oči 
gledaju gdje se na Sion vraća Gospodin. Kličite, zajedno se radujte, razvaline jeruzalemske, jer 
Gospodin je utješio narod svoj, otkupio Jeruzalem. Ogolio je Gospodin svetu svoju mišicu pred očima 
svih naroda, da svi krajevi zemlje vide spasenje Boga našega.
Riječ Gospodnja.


Otpjevni Psalam  Ps 98, 1-6
Pripjev: Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.


Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, jer učini djela čudesna.

Pobjedu mu pribavi desnica njegova i sveta 
mišica njegova.

Pripjev: Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.


Gospodin obznani spasenje svoje, pred poganima pravednost objavi.
Spomenu se dobrote i vjernosti prema domu Izraelovu.
Pripjev: Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.


Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.
Sva zemljo, poklikni Gospodinu, raduj se, kliči i pjevaj!
Pripjev: Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.


Zapjevajte Gospodinu uz citru, uz citru i zvuke glazbala;
uz trublje i zvuke rogova: kličite Gospodinu kralju!
Pripjev: Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.

Drugo Čitanje  Heb 1, 1-6
Bog nam progovori u Sinu.


Početak Poslanice Hebrejima
Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima;

konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu. Njega
postavi baštinikom svega; Njega po kome sazda svjetove.

On, koji je odsjaj slave i otisak bića njegova te sve nosi snagom riječi svoje, pošto očisti grijehe, 
sjede zdesna Veličanstvu u visinama; postade toliko moćniji od anđelâ koliko je uzvišenije
nego oni baštinio ime. Ta kome od anđela ikad reče: Ti si sin moj, danas te rodih; ili pak: Ja ću 
njemu biti otac, a on će meni biti sin. A opet, kad uvodi Prvorođenca u svijet, govori: Nek pred njim nice padnu svi anđeli Božji.

Riječ Gospodnja.


Pjesma Prije Evanđelja
Dan nam sveti osvanu:
Dođite, narodi, poklonite se Gospodinu, jer danas siđe na zemlju svjetlost velika.


Evanđelje  Iv 1, 1-5.9-14 – kraća verzija
Riječ tijelom postade i nastani se među nama.


Početak svetog Evanđelja po Ivanu
U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše u Boga, i Riječ bijaše Bog.
Ona bijaše u početku u Boga.
Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa.
Svemu što postade, u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i 
tama ga ne obuze.
Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na
svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna.
K svojima dođe i njegovi ga ne primiše.
A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja:
onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni
od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga.
I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu – slavu koju ima kao 
Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine.

Riječ Gospodnja.


Molitva vjernika
Braćo i sestre, Bog je po Kristovu utjelovljenju sišao u ljudsku narav da bi čovjeka obdario 
božanskim životom. Oživljeni Riječju po kojoj je sve stvoreno, iskrenom se molitvom utecimo
Ocu nebeskome:

Neka te slavi, Gospodine, život naš.


1. Gospodine, svjetlom božanske Riječi rasvijetli put svojoj Crkvi da po vjerodostojnosti života 
bude dom ljubavi svim vjernicima i mjesto susreta za sve koji te traže, molimo te.


2. Gospodine, obdari mudrošću Duha Svetoga papu Franju,
(nad)biskupa našega I. i sve pastire svoga naroda,
da u Crkvi i svijetu budu ustrajni navjestitelji evanđelja života i nositelji Božjega milosrđa, 
molimo te.


3. Gospodine, otvaramo ti vrata svojih domova i svojih obitelji:
izliječi nam srca od svakoga opiranja tvojoj Riječi i nastani se u svima nama, molimo te.


4. Gospodine, ti si se u Kristu na čudesan način darovao svim ljudima. Otvori nam oči vjere da te 
umijemo prepoznati u bližnjima te i sami budemo tvoj dar za sve ljude, molimo te.


5. Gospodine, zazivamo tvoju dobrotu nad našu pokojnu braću i sestre: obdari ih radošću zajedništva 
s tobom u vječnosti, molimo te.

 

Svemogući Bože, rođenjem svoga Sina očitovao si nam svoje neizmjerno milosrđe i u nama obnovio sve  što je grijehom ranjeno. Vodi nas svojim Duhom da navijek
budemo dostojan dom tvomu Sinu. Koji živi.

 

bottom of page