top of page

Pepelnica (Čista Srijeda) Godina C

Prvo Čitanje

Čitanje Knjige proroka Joela
»Sada, govori Gospodin, vratite se k meni svim srcem svojim posteć,
plačuć i kukajuć.«
Razderite srca, a ne halje svoje! Vratite se Gospodinu, Bogu svome,
jer on je nježnost sama i milosrđe, spor na ljutnju, a bogat dobrotom,
on se nad zlom ražali.
Tko zna neće li se opet ražaliti,

neće li blagoslov ostaviti za sobom!
Prinose i ljevanice Gospodinu,

Bogu našemu! Trubite u trublju na Sionu!

Sveti post naredite, oglasite zbor svečani, narod saberite, posvetite zbor.
Saberite starce, sakupite djecu, čak i nejač na prsima.
Neka ženik iziđe iz svadbene sobe, a nevjesta iz odaje.
Između trijema i žrtvenika neka tuže svećenici, sluge Gospodnje.
Neka mole: »Smiluj se, Gospodine, svojem narodu!

Ne prepusti baštine svoje sramoti, poruzi naroda.

Zašto da se kaže među narodima: Gdje im je Bog?«
Tad Gospodin, ljubomoran na zemlju svoju,

smilova se svom narodu.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni Psalam

Pripjev: Smiluj se, Gospodine, jer sagriješismo!

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,
po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice,
od grijeha me mojeg očisti!                                                                          

Pripjev: Smiluj se, Gospodine, jer sagriješismo!

Bezakonje svoje priznajem,
grijeh je moj svagda preda mnom.
Tebi, samom tebi ja sam zgriješio
i učinio što je zlo pred tobom!                                                              

Pripjev: Smiluj se, Gospodine, jer sagriješismo!

Čisto srce stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni!
Ne odbaci me od lica svojega
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!                                                      

Pripjev: Smiluj se, Gospodine, jer sagriješismo!

Vrati mi radost svoga spasenja
i učvrsti me duhom spremnim!
Otvori, Gospodine, usne moje,
i usta će moja navješćivati hvalu tvoju.                                                      

Pripjev: Smiluj se, Gospodine, jer sagriješismo!

 

Drugo Čitanje 

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima             

Braćo!
Kristovi smo poslanici; Bog vas po nama nagovara.
Umjesto Krista zaklinjemo: dajte, pomirite se s Bogom!
Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu.
Kao suradnici opominjemo vas da ne primite uzalud milosti Božje.
Jer on veli: »U vrijeme milosti usliših te i u dan spasa pomogoh ti.«
Evo sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa!                                

Riječ Gospodnja.

Pjesma Prije Evanđelja   Mt 4,17                                                                                               

Obratite se, govori Gospodin;
približilo se kraljevstvo Božje.

Evanđelje

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima. Kada dakle dijeliš milostinju,

ne trubi pred sobom, kako to po sinagogama i ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili.

Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.
Ti naprotiv, kada daješ milostinju — neka ti ne zna ljevica što čini desnica,

da tvoja milostinja bude u skrovitosti.
I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti!
Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri.

Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršćima ulica da se pokažu ljudima.

Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.

Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu,

zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu koji je u skrovitosti.

I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.
I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri.

Izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste.

Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.
Ti naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umij lice da ne zapaze ljudi kako postiš,

nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti.

I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.« 

Riječ Gospodnja.

bottom of page