top of page

Nedjelja Pedesetnice. Duhovi Godina A

Prvo Čitanje  
Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti.

Čitanje Djela apostolskih
Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni ­razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su ­boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, prido­šlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.«
Riječ Gospodnja.
 
Otpjevni psalam  
Pripjev:   Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!


Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!
Gospodine, Bože moj, silno si velik!
Kako su brojna tvoja djela, Gospodine!
Puna je zemlja stvorenja tvojih.                                                     

Pripjev:   Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!

Ako dah im oduzmeš, ugibaju, i opet se u prah vraćaju.
Pošalješ li dah svoj, opet nastaju, i tako obnavljaš lice zemlje.                                                    

Pripjev:   Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!

Neka dovijeka traje slava Gospodnja:
nek se raduje Gospodin u djelima svojim!
Bilo mu milo pjevanje moje!
Ja ću se radovati u Gospodinu.                                                    

Pripjev:   Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!

Drugo Čitanje  
U jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Nitko ne može reći: »Gospodin Isus« osim u Duhu Svetom. Različiti su dari, a isti Duh; i različite službe, a isti Gospodin; i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje Duha na korist. Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo – tako i Krist. Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni.
Riječ Gospodnja.
 
Pjesma prije Evanđelja
Dođi, Duše Sveti, napuni srca svojih vjernika;
i oganj svoje ljubavi u njima užezi!
 
Evanđelje   
Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
Uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.«
To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.«
Riječ Gospodnja.

 

Molitva Vjernika

Braćo i sestre, otvorena srca iznesimo pred nebeskoga Oca svoje molitve da snagom Duha Svetoga obnovi u nama dar vjere i spremnost za radosno udioništvo u životu Crkve.

1.  Da Crkva, zajednica vjernika, bude uvijek poslušna mudrosti
Duha Svetoga te trajno raste u istini vjere i u ljubavi prema svakomu čovjeku, molimo Gospodina!
 
2.  Da svi koji u Crkvi nose službu naviještanja evanđelja
budu svojim životom vjerni svjedoci onoga što propovijedaju,
molimo Gospodina!
 
3.  Da svi mi budemo uvijek otvoreni djelovanju Božjega Duha te,
povjeravajući Bogu svoje živote, spremno sudjelujemo u širenju
Radosne vijesti i u izgradnji Božjega kraljevstva među ljudima,
molimo Gospodina!
 
4.  Da u licima ljudi koji trpe u osamljenosti, siromaštvu
i drugim nedaćama, umijemo prepoznati Božji poziv
na radosno dijeljenje ljubavi kojom nas je on sam ljubio,
molimo Gospodina!
 
5.  Da svi koji su u vjeri preminuli, ugledaju Božje milosno lice
i prime nagradu vječnoga života, molimo Gospodina!

Bože, darivatelju života i izvore svake obnove, tvojoj dobroti izručujemo svoje prošnje: milostivo ih usliši i pomozi nam da se po snazi tvoga Duha trajno obnavljamo u novosti života kojega si nam darovao uskrsnućem svoga Sina. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

bottom of page