top of page

Misa Večere Gospodnje. Veliki četvrtak godina A

 

Prvo čitanje

Izl 12, 1-8.11-14

Naredbe o pashalnoj večeri.

 

Čitanje Knjige Izlaska

U one dane: Gospodin reče Mojsiju i Aronu u zemlji egipatskoj: »Ovaj mjesec neka vam bude početak  mjesecima; neka vam bude prvi mjesec u godini. Ovo objavite svoj zajednici izraelskoj i recite:

Desetog dana ovoga mjeseca neka svatko po porodici pribavi jedno živinče. Tako, jedno na kuću.

Ako je porodica premalena da ga potroši, neka se ona priključi svome susjedu, najbližoj kući, prema broju osoba. Podijelite živinče prema to- me koliko koja osoba može pojesti. Živinče neka bude bez mane, od jedne godine i muško. Možete izabrati bilo janje bilo kozle. Čuvajte ga do

četrnaestoga dana ovoga mjeseca. A onda neka ga sva izraelska zajednica zakolje između dva sutona. Neka uzmu krvi i poškrope oba dovratnika i nadvratnik kuće u kojoj se bude blagovalo. Meso, pečeno na vatri, neka se pojede te iste noći s beskvasnim kruhom i gorkim zeljem. A ovako ga

blagujte: opasanih bokova, s obućom na nogama i sa štapom u ruci. Jedite ga žurno: to je pasha Gospodnja.

Jer te ću noći ja proći egipatskom zemljom i pobiti sve prvorođence u zemlji egipatskoj, i čovjeka i životinju. Ja, Gospodin, kaznit ću i sva egipatska božanstva. Krv neka bude znak na kućama u kojima vi budete. Gdje god spazim krv, prijeći ću vas; tako ćete izbjeći pokolju zatornomu kad se oborim na zemlju egipatsku. Taj dan neka vam bude spomendan. Slavite ga u čast Gospodinu po trajnoj uredbi od koljena do koljena.«

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam Ps 116,12-13.15-18

Pripjev: Čaša blagoslovna zajedništvo je krvi Kristove!

 

Što da uzvratim Gospodinu za sve što mi je učinio?

Uzet ću čašu spasenja i zazvati ime Gospodnje.

Pripjev: Čaša blagoslovna zajedništvo je krvi Kristove!

 

Dragocjena je u očima Gospodnjim smrt pobožnika njegovih.

Gospodine, tvoj sam sluga, sin službenice tvoje: ti si razriješio okove moje.

Pripjev: Čaša blagoslovna zajedništvo je krvi Kristove!

 

Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, zazvat ću ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje pred svim pukom njegovim.

Pripjev: Čaša blagoslovna zajedništvo je krvi Kristove!

 

 

Drugo čitanje    1Kor 11, 23-26

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

 

Braćo: Ja od Gospodina primih što vama predadoh: Gospodin Isus one noći kad bijaše predan uze kruh, zahvalivši razlomi i reče:

»Ovo je tijelo moje – za vas. Ovo činite meni na spomen.« Tako i čašu po večeri govoreći: »Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete, meni na spomen.« Doista, kad god jedete ovaj  kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe. Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije evanđeljaIv 13, 34

Zapovijed vam novu dajem, govori Gospodin,

ljubite jedni druge, kao što sam ja ljubio vas.

 

Evanđelje  Iv 13, 1-15

Do kraja ih je ljubio.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Bijaše pred blagdan Pashe. Isus je znao da je došao njegov čas da prijeđe s ovoga svijeta Ocu, budući da je ljubio svoje, one u svijetu, do kraja ih je ljubio. I za večerom je đavao već bio ubacio u srce Judi Šimuna Iškariotskoga da ga izda. A Isus je znao da mu je Otac sve predao u ruke i da je od Boga izišao te da k Bogu ide pa usta od večere, odloži haljine,uze ubrus i opasa se. Nalije zatim vodu u praonik i počne učenicima prati noge i otirati ih ubrusom kojim je bio opasan. Dođe tako do Šimuna Petra. A on će mu: »Gospodine! Zar

ti da meni pereš noge?« Odgovori mu Isus:»Što ja činim, ti sada ne znaš, ali shvatit ćeš poslije.« Reče mu Petar: »Nećeš mi prati nogu nikada!« Isus mu odvrati: »Ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom.« Nato će mu

Šimun Petar: »Gospodine, onda ne samo noge, nego i ruke i glavu!« Kaže mu Isus: »Tko je okupan, ne treba drugo da opere nego noge – i sav je čist! I vi ste čisti, ali ne svi!« Jer znao je tko će ga izdati. Stoga je i rekao: »Niste svi

čisti.« Kad im dakle opra noge, uze svoje haljine, opet sjede i reče im: »Razumijete li što sam vam učinio? Vi me zovete Učiteljem I Gospodinom. Pravo velite jer to i jesam! Ako dakle ja – Gospodin i Učitelj – vama oprah

noge, treba da i vi jedni drugima perete noge. Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih.«

Riječ Gospodnja.

 

 

MOLITVA VJERNIKA

Okupljeni poput apostola u dvorani posljednje večere, priznajući nesavršenost svoje ljubavi,  uputimo Ocu nebeskom svoje molitve riječima:

Obnovi u nama svoju ljubav, Gospodine.

 

1.     Bože, u otajstvu euharistije slavimo spomenčin Kristova predanja, po kojemu nam je otvorio vrata     vječnoga života: daj da se tvoja Crkva

neprestano hrani tim darom te u svijetu bude znak neba i tvoje blizine svakomu čovjeku, molimo te.

 

2.     Bože, iz otajstva ljubavi tvoga Sina u tvojoj je Crkvi izrastao sveti red svećeništva; snagom Kristove ljubavi prodahni papu našega Franju, sve biskupe i svećenike da u radosti predanja tebi žive dar svećeništva te svojom svetošću pridonose posvećenju tvojih vjernika i čitavoga svijeta,

molimo te.

 

3.     Bože, tvoj je Sin, u znak velike ljubavi s kojom je pošao u smrt, svojim učenicima oprao noge: daj svima nama, njegovim učenicima, snagu iste

ljubavi kako bismo u svakome čovjeku mogli prepoznati Kristovo lice te radosno služili jedni drugima, molimo te.

 

4.     Bože, započeli smo sveto trodnevlje u kojemu slavimo otajstvo svoga otkupljenja: otvori nam srca da s potpunim predanjem prigrlimo tvoga Sina te živom vjerom razmatramo njegovu muku i smrt, molimo te.

 

5.     Bože, oprani tvojom ljubavlju, primamo svaki dar od tebe. Daj nam prihvatiti sva životna iskušenja i u njima otkrivati blizinu tvoje ljubavi, molimo te.

 

Oče nebeski, tvoj nam je Sin ostavio sama  sebe u presvetomu sakramentu euharistije. Rasvijetli nam oči vjere da u tome otajstvu pronalazimo okrjepu za život u vjernosti tebi i u ljubavi prema braći ljudima. Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page