top of page

Krštenje Gospodinovo, Godina A

 

Prvo Čitanje  Iz 42, 1-4. 6-7  
 
Evo sluge mojega, miljenika duše moje!

Čitanje Knjige proroka Izaije
Ovo Govori Gospodin:
»Evo sluge mojega koga podupirem,
mog izabranika, miljenika duše moje.
Na njega sam svoga duha izlio,
on će donijeti pravo narodima.
Vikati neće, neće bučiti, glas mu se neće čuti po trgovima.
Trske napuknute prelomiti neće, stijenja što tinja neće ugasiti.
Po istini on će donijeti pravo,
neće sustati niti smalaksati
dok na zemlji ne uspostavi pravo.
Otoci žude za naukom njegovim.
Ja, Gospodin, u pravdi te pozvah,
čvrsto za ruku te uzeh; oblikovah te
i postavih za savez narodu i svjetlost pucima,
da otvoriš oči slijepima,
da izvedeš sužnja iz zatvora,
iz tamnice one što žive u tami.«
Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni Psalam    Ps 29, 1a.2.3ac-4.3b.9b-10
Gospodin narod svoj mirom blagoslivlje.

Prinesite Gospodinu, sinovi Božji,
prinesite Gospodinu slavu njegova imena,
poklonite se Gospodinu u svetištu njegovu!                            

Gospodin narod svoj mirom blagoslivlje.

Čuj! Gospodin nad vodama,
Gospodin nad vodama silnim!
Čuj! Gospodin u sili,                                                          
Gospodin u veličanstvu!                                                          

Gospodin narod svoj mirom blagoslivlje.
 

 

Čuj! Bog veličanstveni zagrmje,
a u hramu njegovu svi kliknuše: Slava!
Gospodin nad vodama stoluje,
stoluje Gospodin – kralj dovijeka!                                            

Gospodin narod svoj mirom blagoslivlje.

Drugo Čitanje    Dj 10, 34-38
 
Gospodin ga pomaza Duhom Svetim.


Čitanje Djela apostolskih

U one dane Petar prozbori i reče:
»Sad uistinu shvaćam da Bog nije pristran, nego –

u svakom je narodu njemu mio onaj koji ga se boji i čini pravdu.

Riječ posla sinovima Izraelovim navješćujući im evanđelje: mir po Isusu Kristu;

on je Gospodar sviju.
Vi znate što se događalo po svoj Judeji,
počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan:

kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom,
njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući
sve kojima bijaše ovladao đavao.«
Riječ Gospodnja.
 
Evanđelje       Mt 3, 13-17            
 
Odmah nakon krštenja ugleda Isus Duha Božjega gdje se spušta na nj.


Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Dođe Isus iz Galileje na Jordan Ivanu da ga on krsti.

Ivan ga odvraćaše: »Ti mene treba da krstiš, a ti da k meni dolaziš?«

Ali mu Isus odgovori: »Pusti sada! Ta dolikuje nam da tako ispunimo svupravednost!«
Tada mu popusti. Odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode.
I gle! Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega
gdje silazi kao golub i spušta se na nj.
I eto glasa s neba: »Ovo je Sin moj, ljubljeni!
U njemu mi sva milina!«
Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Nebeskom Ocu, koji nam je po svome Sinu darovao spasenje
i učinio nas svojom ljubljenom djecom, izrecimo svoje molitve.
Molimo zajedno:


Obnovi nas, Gospodine, u milosti krštenja.

1. Za Crkvu, zajednicu krštenika:
da uvijek bude vjerna poslanju koje si joj udijelio
te svim ljudima navijesti i donese dar spasenja, molimo te.
 
2. Za pastire Crkve i sve kojima si povjerio brigu za svoj narod:
prodahni ih mudrošću svoga Duha da ustrajno promiču snagu

zajedništva Crkve te svi kršćani očituju ljepotu svoga krsnoga preporođenja, molimo te.
 
3. Za sve katekumene koji se pripravljaju za sakramente
kršćanske inicijacije: prosvijeti ih svojim Duhom
da prihvate život evanđelja te trajno rastu u daru vjere, molimo te.
 
4. Za sve krštene koji zapostaviše udijeljeni dar spasenja:
otvori im srca da umiju ponovno čuti tvoj glas
i krenuti putem tvoga Sina, molimo te.
 
5. Za ovu zajednicu tvojih krštenika:
vodi nas svjetlom svoga Duha da budemo radosni svjedoci kršćanskoga

imena i ustrajni graditelji zajedništva koje nam daruješ u svojoj Crkvi, molimo te.

Svemogući Bože, ti nas po svojoj neizmjernoj ljubavi ne ostavljaš u grijehu.
Smjerno te molimo, izliječi u nama sve slabo i grješno,
obnovi sve dobro i plemenito da bismo mogli ponovno živjeti kao djeca svjetla.

Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page