top of page

Osma Nedjelja Kroz Godinu C

Prvo čitanje: 

Nikoga ne hvali prije no što progovori.

 

Čitanje Knjige Sirahove

Kad se sito trese, mekinje ostaju:

tako i nedostaci čovjekovi izbijaju u govoru njegovu.

Lončarove posude peć iskušava,

a čovjeka njegov govor.

Obradu voćke očituje njezin plod:

tako i riječi čovjekove otkrivaju njegove osjećaje.

Nikoga ne hvali prije no što progovori

jer govor je kušnj a ljudi.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Pripjev: Dobro je slaviti Gospodina.

 

Dobro je slaviti Gospodina,
pjevati imenu tvome, Svevišnji;
naviještati jutrom ljubav tvoju
i noću vjernost tvoju.

Pripjev: Dobro je slaviti Gospodina.

Ko palma cvate pravednik
i raste ko cedar libanonski.
Zasađeni u domu Gospodnjemu
cvatu u dvorima Boga našega.

Pripjev: Dobro je slaviti Gospodina.

Rod donose i u starosti,
sočni i puni svježine:
da navijeste kako je pravedan Gospodin,
Hrid moja, onaj na kome nema nepravde.

Pripjev: Dobro je slaviti Gospodina.

  

Drugo čitanje:

Daje nam pobjedu po Isusu Kristu.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo:

Kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i

ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana:

Pobjeda iskapi smrt.

Gdje je, smrti, pobjeda tvoja?

Gdje je, smrti, žalac tvoj?

Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha zakon.

A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!

Tako, braćo moja ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi,

i obilujte svagda u djelu Gospodnjem znajući da trud vaš nije neplodan u Gospodinu.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Iz obilja srca usta govore.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme:

Kaza Isus učenicima prispodobu: »Može li slijepac slijepca voditi? Neće li obojica u jamu upasti? Nije učenik nad učiteljem. Pa i tko je posve doučen, bit će samo kao njegov učitelj.

Sto gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš? Kako možeš kazati bratu svomu: 'Brate, de da izvadim trun koji ti je u oku', a sam u svom oku brvna ne vidiš? Licemjere! Izvadi najprije brvno iz oka svoga pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun što je u oku bratovu.

Nema dobra stabla koje bi rađalo nevaljalim plodom niti stabla nevaljala koje bi rađalo dobrim plodom. Ta svako se stablo po svom plodu poznaje. S trnja se ne beru smokve niti se s gloga grožđe trga.

Dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Ta iz obilja srca usta mu govore.«

Riječ Gospodnja.

bottom of page