top of page

8. Nedjelja Kroz Godinu A
Prvo Čitanje


Tebe ja zaboraviti neću! Čitanje Knjige proroka Izaije Sion reče:
»Gospodin me ostavi, Gospod me zaboravi.«
Može li žena zaboravit svoje dojenče, ne imat sućuti za čedo utrobe svoje? Pa kad bi koja i 
zaboravila, tebe ja zaboraviti neću. Riječ Gospodnja.


Otpjevni Psalam
Pripjev: Samo je u Bogu mir, dušo moja!


Samo je u Bogu mir, dušo moja,

samo je u njemu spasenje.
Samo on je moja hrid i spasenje,
utvrda moja: neću se pokolebati.
Samo je u Bogu mir, dušo moja!


Samo je u Bogu mir, dušo moja,

samo je u njemu nada moja.

Samo on je moja hrid i spasenje, utvrda 
moja: neću se pokolebati.
Samo je u Bogu mir, dušo moja!


U Boga je spasenje moje i slava;
Bog mi je hridina silna, utočište.
U nj se, narode, uzdaj u svako doba;
pred njim srca izlijevajte!
Samo je u Bogu mir, dušo moja!

 

Drugo Čitanje
Gospodin će razotkriti nakane srdaca.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

 

Braćo! Neka nas svatko smatra 
službenicima Kristovim i upraviteljima otajstava Božjih. A od upravitelja iziskuje se napokon da 
budu vjerni. Meni pak nije nimalo do toga da me sudite vi ili bilo

koji ljudski sud; a ni ja sam sebe ne sudim. Doista, ničega sebi nisam svjestan, no time nisam 
opravdan: moj je sudac Gospodin. Zato ne sudite ništa prije vremena dok ne dođe Gospodin koji će 
iznijeti na vidjelo što je sakriveno u tami i razotkriti nakane srdaca. I tada će svatko primiti 
pohvalu od Boga. Riječ Gospodnja.


Pjesma Prije Evanđelja
Živa je riječ Božja i djelotvorna;
prosuđuje nakane i misli srca.


Evanđelje
Ne budite zabrinuti za sutra.


Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima:
»Nitko ne može služiti dvojici gospodara.
Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti;
ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati.
Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.
Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo 
svoje: u što ćete se obući. Zar
život nije vredniji od jela i tijelo od odijela? Pogledajte ptice nebeske!
Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski
Otac.
Zar niste vi vredniji od njih?
A tko od vas zabrinutošću može svome stasu dodati jedan lakat?
I za odijelo što ste zabrinuti? Promotrite poljske ljiljane kako rastu!
Ne muče se niti predu. A kažem vam:
ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih.
Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, neće li još više 
vas, malovjerni?
Nemojte dakle zabrinuto govoriti:
‘Što ćemo jesti?’ ili: ‘Što ćemo piti?’ ili:
‘U što ćemo se obući?’ Ta sve to pogani ištu.
Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno.
Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam
se ostalo dodati.
Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se.
Dosta je svakom danu zla njegova.«
Riječ Gospodnja.

 


Molitva vjernika
Braćo i sestre, Bog Otac je izvor života i svjetlo našega životnoga hoda. U odanoj vjeri, obnovimo 
svoje predanje njemu i molimo zajedno:

Čuvaj nas u vjernosti, Gospodine.


1. Za tvoju svetu Crkvu: vodi je svojim Duhom da uvijek bude zauzeta u izgradnji tvoga Kraljevstva, 
svjedočeći tvoju blizinu prema svim potrebitima i nemoćnima, molimo te.


2. Za papu Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve:
obdari ih puninom svoje mudrosti da snagom proročke riječi
i primjerom života budu predvodnici tvoga naroda na putu spasenja, molimo te.


3. Za radost života i mir u našoj domovini:
potakni sve nositelje javnih služba da se pravedno i nesebično
zalažu za dobro svih ljudi, kako bi svi mogli razvijati svoje darove i sposobnosti, molimo te.


4. Za nas koji po okupljenosti oko Krista tvorimo zajednicu tvojih vjernika: pomozi nam otkriti 
bogatstvo dara vjere kako bismo, unatoč svim izazovima svijeta, ostali trajno vjerni putu 
evanđelja, molimo te.


5. Za braću i sestre koji su preminuli:
primi ih u radost svoga vječnoga Kraljevstva, molimo te.


Bože, gospodaru života, tvojoj dobroti izručujemo svoje molitve i povjeravamo ti svoje životne 
brige i teškoće. Ti nas pouči da znamo što je naša istinska životna briga te uvijek budemo tvoji 
odani sinovi i
kćeri. Po Kristu.

 

bottom of page