top of page

6. Nedjelja Kroz Godinu A

Prvo Čitanje          
 
Nije nikad zapovijedio nikomu da bude bezbožnik.

Čitanje Knjige Sirahove
Ako hoćeš, možeš držati zapovijedi, u tvojoj je moći da budeš vjeran. On je preda te stavio vatru i vodu: za čim hoćeš pruži ruku svoju. Pred čovjekom je i život i smrt: što on više voli to će mu se dati. Jer velika je mudrost u Gospodina, on je svemoćan i vidi sve. Oči Gospodnje počivaju na onima koji ga se boje,
Gospodin zna svako djelo čovječje. Nije nikad zapovjedio nikomu da bude bezbožnik niti dao dopuštenje za grijeh.
Riječ Gospodnja.
 

Pripjevni Psalam 
Pripjev: Blaženi koji hode po zakonu Gospodnjemu!


Blaženi oni kojih je put neokaljan,
koji hode po Zakonu Gospodnjemu!
Blaženi oni koji čuvaju propise njegove,
čitavim srcem njega traže!                                                        

Blaženi koji hode po zakonu Gospodnjemu!

Naredbe si svoje dao
da se brižno čuvaju.
O, kad bi čvrsti bili putovi moji
da tvoja čuvam pravila!                                                        

Blaženi koji hode po zakonu Gospodnjemu!

Milostiv budi meni, sluzi svojem,
da živim i tvoje riječi čuvam!
Otvori oči moje da gledam divote tvoga Zakona!                         

Blaženi koji hode po zakonu Gospodnjemu!

 Pokaži mi, Gospodine, stazu pravila svojih
 i ja ću je čuvati do kraja!
 Pouči me da se tvoga držim zakona
 i čuvat ću ga svim srcem!                                                        

Blaženi koji hode po zakonu Gospodnjemu!
 

Drugo Čitanje          
 
Bog prije vjekova predodredi mudrost za slavu našu.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Mudrost doduše navješćujemo među zrelima, ali ne mudrost ovoga svijeta, ni knezova ovoga svijeta koji propadaju, nego navješćujemo Mudrost Božju, u otajstvu, sakrivenu; onu koju predodredi Bog prije vjekova za slavu našu, a koje nijedan od knezova ovoga svijeta nije upoznao. Jer da su je upoznali,
ne bi Gospodina slave razapeli. Nego, kako je pisano: »Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube«.
A nama to Bog objavi po Duhu jer Duh sve proniče, i dubine Božje.

Riječ Gospodnja.

Pjesma Prije Evanđelja 
Blagoslovljen da si, Oče, Gospodaru neba i zemlje,
što si otajstva Kraljevstva objavio malenima.

Evanđelje  Mt 5,  20-22a.27-28.33-34a.37  (kraća verzija)
 
Rečeno je starima … a ja vam kažem.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Uistinu kažem vam: ne bude li pravednost vaša veća
od pravednosti pismoznanaca i farizeja,
ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko.
Čuli ste da je rečeno starima:
Ne ubij! Tko ubije, bit će podvrgnut sudu.
A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga,
bit će podvrgnut sudu.
Čuli ste da je rečeno: Ne čini preljuba!
A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu,
već je s njome učinio preljub u srcu.
Čuli ste još da je rečeno starima:
Ne zaklinji se krivo, nego izvrši Gospodinu svoje zakletve.
A ja vam kažem: Ne kunite se nikako!
Vaša riječ neka bude: ‘Da, da – ne, ne!’
Što je više od toga, od Zloga je.«
Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Braćo i sestre, Bog nas je u Kristu pozvao da, oslobođeni od svakoga robovanja, hodimo u novosti života. Uputimo nebeskome Ocu molitve, zajedno govoreći:

Prati nas svojom milošću, Gospodine.

1. Rasvijetli svojim Duhom put Crkve da, vjerna evanđelju,
umije svim ljudima donijeti radost i svjedočiti spasenjsku snagu
Kristovih zapovijedi, molimo te.
 
2.  Čuvaj u svjetlu svoje istine sve pastire Crkve; obdari ih hrabrošću naviještanja tvoje riječi pred svim iskušenjima života
i pred svim protivljenjima svijeta, molimo te.
 
3.  Okrijepi snagom svjedočanskoga života sve kršćane u našemu društvu kako bi, nasljedujući evanđelje, gradili novi svijet i sve ljude povezivali ljepotom Kristove ljubavi, molimo te.
 
4.  sve one koji zbog vjernosti evanđelju trpe prijezir i poniženje: pomozi im da ne posustanu na putu vjere i daj da njihovo svjedočanstvo bude zalog evanđeoske preobrazbe svijeta, molimo te.
 
5.  Obnovi u nama sve što je ranjeno grijehom i nevjernošću tebi; daruj nam snagu vjere da uvijek prepoznajemo put spasenja i radosno ti služimo u potpunome predanju srca, molimo te.
 
Primi, Oče nebeski, naše molitve i obnovi nam želju da te još dublje spoznamo i još vjernije slijedimo. Prati svojom milošću naše odluke i naša nastojanja na putu vjere. Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page