top of page

5. Nedjelja Kroz Godinu C

Prvo Čitanje:  

Čitanje Knjige proroka Izaije

One godine kad umrije kralj Uzija, vidjeh Gospodina gdje sjedi na prijestolju visoku i uzvišenu. Skuti njegova plašta ispunjahu svetište. Iznad njega stajahu serafi i klicahu jedan drugome:

»Svet! Svet! Svet! Gospodin nad vojskama! Puna je sva zemlja slave njegove!«

 Od gromka glasa onih koji klicahu stresoše se dovraci na pragovima, a Dom se napuni dimom.

 Rekoh: »Jao meni, propadoh jer čovjek sam nečistih usana. U narodu nečistih usana prebivam, a oči mi vidješe Kralja, Gospodina nad vojskama!«

 Jedan od serafa doletje k meni: u ruci mu žerava koju uze kliještima sa žrtvenika; dotače se njome mojih usta i reče:

 »Evo, usne je tvoje dotaklo,krivica ti je skinuta i grijeh oprošten.«

 Tada čuh glas Gospodnji: »Koga da pošaljem? I tko će nam poći?« Ja rekoh: »Evo me, mene pošalji!«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni Psalam:

Pripjev: Pred licem anđelâ pjevam tebi, Gospodine.

Zahvaljujem ti, Gospodine, iz svega srca
jer si čuo riječi mojih usta.
Pred licem anđelâ pjevam tebi,
bacam se nice prema svetom hramu tvojemu.                                           

Pripjev: Pred licem anđelâ pjevam tebi, Gospodine.

Zahvaljujem imenu tvojem
za tvoju dobrotu i vjernost.
Kad sam te zazvao, uslišio si me,
dušu si moju pokrijepio.                                                                               

Pripjev: Pred licem anđelâ pjevam tebi, Gospodine.

Nek ti zahvaljuju, Gospodine, svi kraljevi zemlje
kad čuju riječi usta tvojih,
nek pjevaju putove Gospodnje:
»Zaista, velika je slava Gospodnja!«                                                            

Pripjev: Pred licem anđelâ pjevam tebi, Gospodine.

Gospodine, tvoja me desnica spašava!
Gospodin će dovršiti što započe za me!
Gospodine, vječna je ljubav tvoja:
djelo ruku svojih ne zapusti!                                                                       

Pripjev: Pred licem anđelâ pjevam tebi, Gospodine.

Drugo Čitanje:

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Dozivljem vam, braćo, u pamet evanđelje koje vam navijestih,

koje primiste, u kome stojite, po kojem se spasavate,

ako držite što sam vam navijestio; osim ako uzalud povjerovaste.

Doista, predadoh vam ponajprije što i primih:

Krist umrije za grijehe naše po Pismima; bî pokopan i uskrišen treći dan po Pismima; ukaza se Kefi, zatim dvanaestorici.

Potom se ukaza braći, kojih bijaše više od pet stotina zajedno; većina ih još i sada živi, a neki usnuše.

Zatim se ukaza Jakovu, onda svim apostolima.

Najposlije, kao nedonoščetu, ukaza se i meni.

Da, ja sam najmanji među apostolima i nisam dostojan zvati se apostolom jer sam progonio Crkvu Božju.

Ali milošću Božjom jesam što jesam i njegova milost prema meni ne bijaše zaludna; štoviše, trudio sam se više nego svi oni – ali ne ja, nego milost Božja sa mnom.

Ili dakle ja ili oni: tako propovijedamo, tako vjerujete.

Riječ Gospodnja.


Pjesma Prije Evanđelja   Mt 4, 19
Hajdete za mnom, govori Gospodin,
učinit ću vas ribarima ljudi.

Evanđelje:

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme:

Dok se oko Isusa gurao narod da čuje riječ Božju, stajaše on pokraj Genezaretskog jezera. Spazi dvije lađe gdje stoje uz obalu; ribari bili izašli iz njih i ispirali mreže. Uđe u jednu od tih lađa; bila je Šimunova pa zamoli Šimuna da malo otisne od kraja. Sjedne te iz lađe poučavaše mnoštvo. Kada dovrši pouku, reče Šimunu: »Izvezi na pučinu i bacite mreže za lov.« Odgovori Šimun: »Učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže.« Učiniše tako te uhvatiše veoma mnogo riba; mreže im se gotovo razdirale. Mahnuše drugovima na drugoj lađi da im dođu pomoći. Oni dođoše i napuniše obje lađe, umalo im ne potonuše.

Vidjevši to, Šimun Petar pade do nogu Isusovih govoreći: »Idi od mene! Grešan sam čovjek, Gospodine!« Zbog lovine riba što ih uloviše bijaše se zapanjio on i svi koji bijahu s njime, a tako i Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, drugovi Šimunovi. Isus reče Šimunu: »Ne boj se! Odsada ćeš loviti ljude!« Oni izvukoše lađe na kopno, ostaviše sve i pođoše za njim.

Riječ  Gospodnja.

                                                                                                       

 Molitva Vjernika                                                                             

 

Braćo i sestre, zajedničkom se molitvom utecimo Ocu nebeskome da nam obnovi snagu vjere i pouzdanje u njegovu riječ. Molimo zajedno:


Obnovi  nam  vjeru,  Gospodine.

 1. Za tvoju Crkvu, zajednicu vjernika: da uvijek bude pozorna na tvoju riječ kako bi u svim iskušenjima svijeta pronalazila siguran put spasenja, molimo te.
   

 2. Za sve kojima povjeravaš vodstvo svoga svetoga naroda:
  izliječi svojom milošću njihovu nedostojnost i grješnost; okrijepi ih u predanju tvome pozivu i daj da svojim životom udu ustrajni svjedoci svetosti na koju zoveš sve ljude, molimo te.
   

 3. Za ljude koji tragaju za istinom i za radošću života: rasvijetli ih svojom mudrošću i pomozi da na putu evanđelja prepoznaju puninu života, molimo te.
   

 4. Za roditelje i za sve odgovorne u politici, znanosti i zdravstvu, kojima je povjerena briga za život čovjeka: da vođeni tvojom ljubavlju poštuju dostojanstvo svake osobe, od začeća do prirodne smrti, molimo te.
   

 5. Za ovu zajednicu tvojih vjernika: oslobodi nas od svega što nas zarobljava i veže za prolaznost svijeta; daj nam pouzdanja u tebe kako bi sve naše životne kušnje bile rasvijetljene svjetlom vjere, molimo te.

 

Dobri Bože, po svome Sinu Isusu Kristu ti si u nas pohranio snagu novoga života. Obnovi nam vjeru da umijemo uvijek prepoznati tvoje lice i radosno svjedočiti tvoj dar spasenja svim ljudima. Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page