top of page

5. Korizmena Nedjelja Godina A

Prvo Čitanje  
Duh svoj udahnut ću u vas da oživite.


Čitanje Knjige proroka Ezekiela
Ovo govori Gospodin Bog:
»Ja ću otvoriti vaše grobove, izvesti vas iz vaših grobova, narode moj, i odvesti vas u zemlju Izraelovu! I znat ćete da sam ja Gospodin kad otvorim grobove vaše i kad vas izvedem iz vaših grobova, narode moj! I duh svoj udahnut ću u vas da oživite i dovest ću vas u vašu zemlju i znat ćete da ja, Gospodin, govorim i činim« – govori Gospodin Bog.
Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni Psalam  
Pripjev: U Gospodina je milosrđe i obilno je u njega otkupljenje.


Iz dubine vapijem tebi, Gospodine:
Gospodine, usliši glas moj!
Neka pazi uho tvoje
na glas moga vapaja!                                                                                       

U Gospodina je milosrđe i obilno je u njega otkupljenje.

Ako se, Gospodine, grijehâ budeš spominjao,
Gospodine, tko će opstati?
Al’ u tebe je praštanje
da bismo ti služili.                                                                                            

U Gospodina je milosrđe i obilno je u njega otkupljenje.

U Gospodina ja se uzdam,
duša se moja u njegovu uzda riječ.
Duša moja čeka Gospodina
više no zoru straža noćna.                                                                            

U Gospodina je milosrđe i obilno je u njega otkupljenje.

Više no zoru straža noćna nek Izrael čeka Gospodina.
Jer je u Gospodina milosrđe i obilno je u njega otkupljenje;
on će otkupiti Izraela od svih grijeha njegovih.                                              

U Gospodina je milosrđe i obilno je u njega otkupljenje.
 

Drugo Čitanje   
Duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo:
Oni koji su u tijelu, ne mogu se Bogu svidjeti. A vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh Božji prebiva u vama. A nema li tko Duha Kristova, taj nije njegov. I ako je Krist u vama, tijelo je doduše mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti. Ako li Duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama. Riječ Gospodnja.
 
Pjesma Prije Evanđelja  
Ja sam uskrsnuće i život, govori Gospodin;
tko vjeruje u me, neće umrijeti nikada.
 
Evanđelje  
Ja sam uskrsnuće i život.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme:
Lazarove sestre poručiše Isusu: »Gospodine, evo onaj koga ljubiš, bolestan je.«
Čuvši to, Isus reče: »Ta bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se po njoj proslavi Sin Božji.« A Isus ljubljaše Martu i njezinu sestru i Lazara. Ipak, kad je čuo za njegovu bolest, ostade još dva dana u onome mjestu gdje se nalazio. Istom nakon toga reče učenicima: »Pođimo opet u Judeju!«
Kad je dakle Isus stigao onamo, nađe da je onaj već četiri dana u grobu. A kad Marta doču da Isus dolazi, pođe mu ususret, dok je Marija ostala u kući. Marta reče Isusu: »Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro. Ali i sada znam: što god zaišteš od Boga, dat će ti.« Kaza joj Isus: »Uskrsnut će brat tvoj«! A Marta mu odgovori: »Znam da će uskrsnuti o uskrsnuću, u posljednji dan.« Reče joj Isus: »Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će.
I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li ovo?«
Odgovori mu: »Da, Gospodine! Ja vjerujem da si ti Krist, Sin Božji, onaj koji dolazi na svijet!«
Nato Isus, sav potresen, upita: »Kamo ste ga položili?« Odgovoriše mu: »Gospodine, dođi i pogledaj!« I zaplaka Isus.
Nato su ­Židovi govorili: »Gle, kako ga je ljubio!« A neki između njih rekoše: »Zar on, koji je slijepcu ­otvorio oči, nije mogao učiniti da ovaj ne umre?«
Isus onda, ponovno potresen, pođe grobu. Bila je to pećina, a na nju navaljen kamen. Isus zapovjedi: »Odvalite kamen!« Kaže mu pokojnikova sestra Marta: »Gospodine, već zaudara. Ta četvrti je dan.« Kaže joj Isus: »Nisam li ti rekao: budeš li vjerovala, vidjet ćeš slavu Božju?« Odvališe dakle kamen. A Isus podiže oči i reče: »Oče, hvala ti što si me uslišao. Ja sam znao da me svagda uslišavaš; no rekoh to zbog nazočnog mnoštva: da vjeruju da si me ti poslao.«
Rekavši to povika iza glasa: »Lazare, izlazi!« I mrtvac iziđe, noge mu i ruke bile povezane povojima, a lice omotano ručnikom. Nato Isus reče: »Odriješite ga i pustite neka ide!«
Tada mnogi Židovi koji bijahu došli k Mariji, kad vidješe što Isus učini, povjerovaše u nj. 

Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Braćo i sestre, Bog nam je u Kristu darovao novi život.
Okrijepljeni njegovom riječju molimo da naš zemaljski život
uvijek zrači svjetlom darovane nam vječnosti.

1.  Vodi, Gospodine, svoju Crkvu mudrošću Duha Svetoga
da svim ljudima bude svjetlo vjere i mjesto istinskoga susreta s tobom, molimo te.
 
2.  Razbudi, Gospodine, u svim svojim vjernima nadu u uskrsnuće
i ne dopusti da budu zarobljeni ovozemaljskim brigama i svijetom koji prolazi, molimo te.
 
3.  Otvori nam, Gospodine, oči za sve koji trpe u bolesti i za sve koji
tuguju u osamljenosti: daj da naša dobrota prema njima bude
odraz Kristove ljubavi, molimo te.
 
4.  Svojim svjetlom obasjaj, Gospodine, živote ove okupljene zajednice vjernika: oslobodi nas sumnje koja razara vjeru, a sva naša nastojanja upravi na put k vječnome životu, molimo te.
 
5.  Obdari, Gospodine, darom vječnosti našu braću i sestre
od kojih smo se rastali nad otvorenim grobom, molimo te.

Svemogući Bože, u tebi je izvor života. Prati naš zemaljski hod svojim svjetlom i pomozi da novi život koji si nam darovao trajno raste u nama, sve do dana rastanka s ovim svijetom. Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page