top of page

4. Nedjelja Kroz Godinu C

Prvo Čitanje:

Čitanje Knjige proroka Jeremije

U dane Jošijine: Dođe mi riječ Gospodnja:

»Prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh;

prije nego što iz krila majčina izađe, ja te posvetih, za proroka narodima postavih te. Ti bedra svoja sad opaši, ustaj, pa ćeš im govoriti sve što ti ja zapovjedim. Ne dršći pred njima, da ne bih morao učiniti da uzdršćeš pred njima.

Danas te, evo, postavljam kao grad utvrđeni, kao stup željezni, ko zidinu brončanu protiv sve zemlje: protiv kraljeva i knezova judejskih,

svećenikâ i naroda ove zemlje.

I borit će se s tobom, al te neće nadvladati jer ja sam s tobom da te izbavim.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni Psalam:                                                                              

Pripjev: Usta će moja razglašivati pomoć tvoju.

Tebi se, Gospodine, utječem,
ne daj da se ikada postidim!
U pravdi me svojoj spasi i izbavi,
prikloni uho k meni i spasi me!                                                                                    

Pripjev: Usta će moja razglašivati pomoć tvoju.

Budi mi hrid utočišta i čvrsta utvrda spasenja
jer ti si stijena i utvrda moja.
Bože moj, istrgni me iz ruke zlotvora.                                                                           

Pripjev: Usta će moja razglašivati pomoć tvoju.

Jer ti si, Gospodine, ufanje moje,
Gospodine, uzdanje od moje mladosti!
Na te se oslanjam od utrobe;
ti si mi zaštitnik od majčina krila.                                                                                   

Pripjev: Usta će moja razglašivati pomoć tvoju.

 

Drugo Čitanje:

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva,  ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi.  

Ljubav nikad ne prestaje.

Prorokovanja? Uminut će. Jezici? Umuknut će. Spoznanje?  Uminut će. Jer djelomično je naše spoznanje, i djelomično prorokovanje. A kada dođe ono savršeno, uminut će ovo djelomično.

Kad bijah nejače, govorah kao nejače, mišljah kao nejače, rasuđivah kao nejače. A kad postadoh zreo  čovjek, odbacih  ono

nejačko. Doista, sada  gledamo  kroza zrcalo, u zagonetki, a tada – licem u lice!

Sada spoznajem djelomično, a tada ću spoznati savršeno, kao što sam i spoznat!

A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav – to troje – ali najveća je među njima ljubav.

Riječ Gospodnja.

                                                                                                               

Pjesma Prije Evanđelja   Lk 4, 18

Gospodin me posla blagovjesnikom biti siromasima,

proglasiti sužnjima oslobođenje.

Evanđelje:

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Isus progovori u sinagogi: »Danas se ispunilo Pismo što vam još odzvanja u ušima.« I svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta. Govorahu: »Nije li ovo sin Josipov?«

A on im reče: »Zacijelo ćete mi reći onu prispodobu: Liječniče, izliječi sam sebe! Što smo čuli da se dogodilo u Kafarnaumu, učini i ovdje, u svom zavičaju.« I nastavi: »Zaista, kažem vam, nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju.

Uistinu, kažem vam, mnogo bijaše udovica u Izraelu u dane Ilijine kad se na tri godine i šest mjeseci zatvorilo nebo pa zavladala velika glad po svoj zemlji. I ni k jednoj od njih nije bio poslan Ilija doli k ženi udovici u Sarfati sidonskoj. I mnogo bijaše gubavaca u Izraelu za proroka Elizeja. I nijedan se od njih ne očisti doli Naaman Sirac.«

Čuvši to, svi se u sinagogi napune gnjevom, ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagrađen njihov grad da ga strmoglave. No on prođe između njih i ode.

Riječ Gospodnja.

                                                                                                      

Molitva Vjernika

Nebeskomu Ocu, koji nam je po svome Sinu otvorio vrata svoga milosrđa, uputimo ponizne molitve: 

 1. Za Crkvu u svijetu: vodi je mudrošću svoga Duha da uvijek osluškuje tvoju riječ i životom ju vrši, molimo te.
   

 2. Za pastire Crkve: budi im svjetlo u njihovu služenju; pomozi im da trajno rastu u posvećenju tebi te se proročkom hrabrošću zalažu za tvoju Istinu, molimo te.
   

 3. Za ljude koji su zavedeni snagom zla:
  oslobodi ih robovanja grijehu i obraduj svjetlom vjere
  koja nadvladava svaku tamu, molimo te.
   

 4. Za našu domovinu:
  prodahni odgovornošću i nesebičnošću sve kojima je povjerena
  briga vodstva i upravljanja, a sve građane ispuni spremnošću
  u zalaganju za opće dobro i za vrjednote koje ne prolaze, molimo te.
   

 5. Za nas ovdje okupljene:
  učvrsti nam vjeru da u svim životnim iskušenjima slijedimo
  mudrost tvoga Duha te trajno rastemo u predanju tebi, molimo te.

 

Primi, nebeski Oče, naše smjerne molitve. Okrijepi nas svojim Duhom
da se zdušno zalažemo za sve što molimo i oko svega na što nas pozivaš. Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page