top of page

4. Nedjelja Došašća Godina C

Prvo Čitanje   Mih 5, 1-4a                                                             

Iz tebe će izaći onaj koji će vladati Izraelom.
                                                                                                    

Čitanje Knjige proroka Miheja
Ovo govori Gospodin: I ti, Betleheme Efrato,
najmanji među kneževstvima Judinim, iz tebe će mi izaći onaj
koji će vladati Izraelom; njegov je iskon od davnina,
od dana vječnih. 
Zato će ih Gospodin ostaviti dok ne rodi ona koja ima roditi. Tada će se ostatak njegove braće vratiti sinovima Izraelovim. On će se uspraviti, na pašu izvodit svoje stado silom Gospodnjom, veličanstvom imena Boga svojega. Oni će u miru živjeti, jer će on rasprostrijeti svoju vlast sve do krajeva zemaljskih.  On – on je mir! 

Riječ Gospodnja.

Otpjevni Psalam   Ps 80, 2ac.3b.15-16.18-19                              

Pripjev: Bože, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas!

Pastiru Izraelov, počuj, ti što sjediš nad kerubima, zablistaj:

Probudi silu svoju, priteci nam u pomoć!                                       

Bože, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas!
 

Vrati se, Bože nad vojskama, pogledaj s neba i vidi,

obiđi ovaj vinograd: zakrili nasad desnice svoje,

sina kog za se odgoji!                                                                  

Bože, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas!
 

Tvoja ruka nek bude nad čovjekom desnice tvoje,

nad sinom čovječjim kog za se odgoji!

Nećemo se više odmetnuti od tebe;

poživi nas, a mi ćemo zazivati ime tvoje.                                     

Bože, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas!

Drugo Čitanje   Heb 10, 5-10                                                      

Evo dolazim vršiti volju tvoju!

Čitanje Poslanice Hebrejima                                                   

Braćo:
Krist ulazeći u svijet veli: Žrtva i prinos ne mile ti se, nego si mi tijelo pripravio; paljenice i okajnice ne sviđaju ti se Tada rekoh: »Evo dolazim!« U svitku knjige piše za mene: »Vršiti, Bože, volju tvoju!«  Pošto gore reče: Žrtve i prinosi, paljenice i okajnice – koje se po Zakonu prinose – ne mile ti se i ne sviđaju, veli zatim: Evo dolazim vršiti volju tvoju! Dokida prvo da uspostavi drugo.  U toj smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jednom zauvijek.             

Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja   Lk 1, 38                                                        

Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!

Evanđelje   Lk 1, 39-45                                                       

Otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega?
 
                                                                                                 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki                                          

U one dane usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin. Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu.

Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa:

»Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje! Ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? Gledaj samo! Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo u utrobi. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!«

Riječ Gospodnja.

 

 

Molitva Vjernika

Braćo i sestre, s nadom i pouzdanjem u Božju dobrotu,
molimo da naši životi budu dostojan dom Kristu koji dolazi.


Gospodine, pohodi nas svojim spasenjem.

1.  Obnovi u svetosti života čitavu Crkvu i obdari ju hrabrošću
da ustrajno naviješta evanđelje mira i postojano izgrađuje
tvoje Kraljevstvo među ljudima, molimo te.
                                                                                                   

2.  Okrijepi mudrošću Duha Svetoga pastire Crkve da pred svim iskušenjima svijeta budu mudri predvodnici tvoga naroda i dostojni služitelji tvoje ljubavi svakom čovjeku, molimo te.
                                                                                                    

3.  Obasjaj, Gospodine, tamu našega grijeha i vrati nam pouzdanje u tebe; daj da ovo milosno vrijeme bude ispunjeno našim približavanjem tebi, molimo te.
                                                                                                   

4.  Darom mira i ljepotom ljubavi pohodi naše obitelji;
ozdravi u njima sve što je ranjeno nepovjerenjem i otuđenošću,
kako bismo osjetili snagu tvoje blizine koja je izvor pravoga zajedništva i ljubavi, molimo te.
                                                                                                    

5.Primi u svoj očinski zagrljaj našu preminulu braću i sestre
i obdari ih darom vječnoga zajedništva s tobom, molimo te.

Nebeski Oče, ti nas u svojoj neizmjernoj ljubavi oslobađaš od grijeha i zoveš na put spasenja. Oslobodi nas od svake zarobljenosti i daj da otvorena srca prihvatimo tvoga sina Isusa Krista. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

bottom of page