top of page

Četvrta Nedjelja Došašća Godina A

Evo, djevica će začeti.

Prvo čitanje: Iz 7, 10-14

Čitanje Knjige proroka Izaije

U one dane:
Gospodin opet progovori Ahazu i reče mu:
»Zaišti od Gospodina, Boga svoga,
znak za sebe iz dubine Podzemlja
ili gore iz visina.« Ali Ahaz odgovori:
»Ne, neću iskati i neću iskušavati Gospodina.«
Tada reče Izaija:
»Čujte, dome Davidov. Zar vam je malo dodijavati ljudima,
pa i Bogu mom dodijavate! Zato, sam će vam Gospodin dati znak:
Evo, djevica će začeti i roditi sina, i nadjenut će mu ime Emanuel!«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni Psalam: 24, 1-4b.5-6

Pripjev: Nek uniđe Gospodin: on je Kralj slave!

Gospodnja je zemlja i sve na njoj,
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji
i na rijekama učvrsti.                                                                                            

Nek uniđe Gospodin: on je Kralj slave!

Tko će uzići na goru Gospodnju,
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno:
duša mu se ne predaje ispraznosti.                                                                     

Nek uniđe Gospodin: on je Kralj slave!

On blagoslov prima od Gospodina
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega,
koji traže lice Boga Jakovljeva.                                                                          

Nek uniđe Gospodin: on je Kralj slave!

 

 

Drugo Čitanje: Rim 1, 1-7

Isus Krist, potomak Davidov, Sin Božji.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Pavao, sluga Krista Isusa, pozvan za apostola, odlučen za evanđelje Božje
– koje Bog unaprijed obećavaše po svojim prorocima u Pismima svetim
o Sinu svome, potomku Davidovu po tijelu, postavljenu Sinom Božjim, u snazi, po Duhu posvetitelju uskrsnućem od mrtvih, o Isusu Kristu, Gospodinu našem, po komu primismo milost i apostolstvo da na slavu imena njegova k poslušnosti vjere privodimo sve pogane, među kojima ste i vi pozvanici Isusa Krista: svima u Rimu, miljenicima Božjim, pozvanicima, svetima. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mt 1, 18-24

Isus će se roditi od Marije, zarućena za Josipa, sina Davidova.

Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju

Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako:
Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše,
nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan,
ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti.
Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče:
»Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju.
Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina,
a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.«
Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku:
»Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel –
– što znači: S nama Bog!«
Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji:
uze k sebi svoju ženu.Riječ Gospodnja.

 

 

Molitva Vjernika

Braćo i sestre, Bog nam šalje svoga Sina da bude zauvijek Emmanuel –
– S nama Bog. Molitvom se utecimo nebeskome Ocu da nas učini
dostojnima Kristova spasenjskoga pohoda.

Pohodi nas, Gospodine, svojim spasenjem.


1. Prati svojim Duhom hod svoje Crkve da uvijek bude otvorena Kristu,
tvojoj Riječi, te svim ljudima bude blagovjesnica tvoga spasenja,
molimo te.
 
2. Rasvijetli svojom mudrošću pastire Crkve da umiju čitati
znakove vremena te putem evanđelja vode sve koji su povjereni
njihovoj brizi, molimo te.
 
3. Pohodi u svojoj ljubavi braću i sestre koji trpe u osamljenosti,
siromaštvu ili bolesti: obnovi u njima snagu pouzdanja u tvoju dobrotu,
a kršćane nadahni da im djelatnom ljubavlju posvjedoče tvoju blizinu,
molimo te.
 
4. Obnovi u svima nama žar vjere; oslobodi nas straha koji priječi
životno predanje tebi i daj nam hrabrosti prihvatiti sve što nam
pružaš, molimo te.
 
5. Ispuni naše živote i naše domove istinskom molitvom
da bismo u otvorenosti tvome Duhu mogli iskusiti zbiljnost
Kristova dolaska k nama, molimo te.


Svemogući Bože, u svojoj neizmjernoj ljubavi šalješ nam svoga Sina
da nas izbavi iz tame grijeha i povede putem spasenja.
Okrijepi nas svojom milošću da ga dočekamo otvorena srca
te prihvatimo kao put svoga života. Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page