top of page

4.  Korizmena Nedjelja Godina B

Prvo Čitanje  
Srdžba se i milosrđe Gospodnje očituje prognanstvom i izbavljenjem naroda.


Čitanje Druge knjige Ljetopisa
U one dane: Svi su svećenički poglavari i narod gomilali nevjeru na nevjeru slijedeći gnusna djela krivobožačkih naroda, oskvrnjujući dom Gospodnji, posvećen u Jeruzalemu. Gospodin, Bog njihovih otaca, slao je k njima zarana svoje glasnike, slao ih svejednako, jer mu bijaše žao svojega naroda i svojega prebivališta. Ali su se oni rugali Božjim glasnicima, prezirući njegove riječi i podsmjehujući se njegovim prorocima, dok se nije podigla Gospodnja jarost na njegov narod te više nije bilo lijeka.  Spalili su Božji dom, oborili jeruzalemski zid i sve utvrde njegove vatrom spalili. One što izbjegoše maču odvede Nabukodonozor u Babilon u sužanjstvo. Postali su robovi njemu i njegovim sinovima, dokle nije nastalo perzijsko kraljevstvo. Da bi se ispunila riječ koju Gospodin reče na Jeremijina usta: »Dokle se zemlja ne oduži svojim subotama, počivat će za sve vrijeme u pustoši dok se ne ispuni sedamdeset godina.«  Ali prve godine perzijskoga kralja Kira, da bi se ispunila riječ Gospodinova objavljena na Jeremijina usta, podiže Gospodin duh perzijskoga kralja Kira te on oglasi po svemu svojem kraljevstvu usmeno i pismeno: »Ovako veli perzijski kralj Kir: ’Sva zemaljska kraljevstva dade mi Gospodin, Bog nebeski. On mi naloži da mu sagradim dom u Jeruzalemu, u Judeji. Tko je god među vama od svega njegova naroda, Bog njegov bio s njim, pa neka ide onamo!’«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni Psalam  
Pripjev:   Nek mi se jezik za nepce prilijepi ako spomen tvoj smetnem ja ikada.


Na obali rijeka babilonskih sjeđasmo i plakasmo
spominjući se Siona;
o vrbe naokolo harfe svoje bijasmo povješali.                                                

Nek mi se jezik za nepce prilijepi ako spomen tvoj smetnem ja ikada.
 

I tada porobljivači naši zaiskaše od nas da pjevamo,
mučitelji naši – da se veselimo:
»Pjevajte nam pjesmu sionsku!«                                                     

Nek mi se jezik za nepce prilijepi ako spomen tvoj smetnem ja ikada.

Kako da pjesmu Gospodnju pjevamo u zemlji tuđinskoj!
Nek se osuši desnica moja, Jeruzaleme, ako tebe zaboravim!

Nek mi se jezik za nepce prilijepi ako spomen tvoj smetnem ja ikada.

Drugo Čitanje  
Mrtvi grijesima, milošću ste spašeni.


Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
Braćo: Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa, oživi zajedno s Kristom – milošću ste spašeni! – te nas zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu: da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje. Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar! Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao. Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.

Riječ Gospodnja.

Pjesma Prije Evanđelja      
Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca;
tko god u njega vjeruje, ima život vječni.

Evanđelje  
Bog je poslao Sina na svijet da se svijet spasi po njemu.


Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu:»Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut Sin Čovječji da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. A ovo je taj sud: Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost jer djela im bijahu zla. Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne razotkriju djela njegova; a tko čini istinu, dolazi k svjetlosti nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu učinjena.«

Riječ Gospodnja.

Molitva Vjernika

Braćo i sestre, pogleda upravljena prema Kristu Raspetome,
uputimo svoje molitve Ocu nebeskom, zajedno govoreći:
Ozdravi nas od grijeha, Gospodine.

 1. Za tvoju svetu Crkvu: da, slobodna od svake navezanosti na svijet, u svome življenju i naviještanju bude uvijek otvorena tvome vodstvu, molimo te.
   

 2. Za sve krštenike: rasvijetli ih svojim Duhom da u iskušenjima svijeta i svojim slabostima uvijek umiju živjeti mudrost Kristova križa, molimo te.
   

 3. Za braću i sestre koji nose križ bolesti:
  ispuni ih darom strpljivosti da im trpljenje
  ne oduzme radost pouzdanja u tebe, molimo te.

   

 4. Za nas pred tvojim licem sabrane: da naša vjera bude plodna u iskrenosti molitve i u svjedočanstvu tvoje ljubavi prema svima koje stavljaš na naš životni put, molimo te.
   

 5. Za preminulu braću i sestre: po bogatstvu svoga milosrđa uvedi ih u radost nebeskoga kraljevstva, molimo te.

 

Primi, svemogući Bože, naše usrdne prošnje. Ozdravi u nama
sve što je ranjeno grijehom i nevjerom i daj nam nasljedovati
mudrost križa kako bismo jednom zavrijedili biti dionici
tvoje vječnosti. Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page