top of page

Trideset i druga nedjelja kroz godinu A

12. studenoga 2017.

  

Prvo čitanje   Mudr 6, 12-16

Mudrost nalaze oni koji je traže.
 

Čitanje Knjige Mudrosti

Mudrost je sjajna i ona ne tamni: lako je vide koji je ljube i nalaze je oni koji je traže. Ona pretječe sve koji je žude i prva im se pokazuje. Tko zorom rani njoj, taj se ne muči: nalazi je gdje sjedi kraj vrata njegovih. Jer je i sama misao na nju mudrost savršena, a tko radi nje bdi, brzo je bezbrižan. Ona hodi naokolo i traži sebi dostojne; i pojavljuje im se dobrohotno na stazama i ususret im dolazi u svakoj misli.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam   Ps 63, 2-8

Pripjev:   Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj!

 

O Bože, ti si Bog moj: gorljivo tebe tražim;

tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje,

kao zemlja suha, žedna, bezvodna.

Pripjev:   Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj!
 

U svetištu sam tebe motrio

gledajuć ti moć i slavu.

Ljubav je tvoja bolja od života,

moje će te usne slaviti.

Pripjev:   Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj!
 

Tako ću te slavit za života,

u tvoje ću ime ruke dizati.

Duša će mi biti kao sala i mrsa sita,

hvalit ću te kliktavim ustima.

Pripjev:   Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj!
 

Na postelji se tebe spominjem,

u bdjenjima noćnim mislim na tebe.

Ti postade meni pomoć,

kličem u sjeni krila tvojih.

Pripjev:   Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj!

 

Drugo čitanje   1Sol 4, 13-18

Bog će one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime.
 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima
Braćo! Nećemo da budete u neznanju o onima koji su usnuli, da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade. Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime. Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli. Jer sâm će Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. Tješite se dakle uzajamno ovim riječima!

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja    Mt 24, 42a.44

Bdijte i budite pripravni jer ne znate čas
kad će Sin Čovječji doći.

 

Evanđelje    Mt 25, 1-13

Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: 

»Kraljevstvo će nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja. Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nasta vika: ’Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!’ Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima: ’Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!’ Mudre im odgovore: ’Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!’ Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: Gospodine! Gospodine! Otvori nam!’ A on im odgovori: ’Zaista kažem vam, ne poznam vas!’ Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!«

Riječ Gospodnja.

Molitva Vjernika

 

Braćo i sestre, Bog nam je u Kristu povjerio dar vjere da bismo u živjeli u njegovoj istini i prispjeli u vječno zajedništvo s njim. Molimo zajedno:
 

Rasvijetli nam vjeru, Gospodine.

 1. Obnovi, Gospodine, lice svoje Crkve: daj da u njoj nikad ne ponestane ulja mudrosti i svetosti te u radosnoj spremnosti hodi ususret Kristu Zaručniku, molimo te.
   

 2. Prodahni svojom mudrošću pastire Crkve da hrabrim naviještanjem Istine i nasljedo­vanjem Kristove ljubavi izgrađuju tvoje Kraljevstvo među ljudima, molimo te. 
   

 3. Za one kojima je povjerena odgovornost vlasti i upravljanja: ispuni ih brigom za sve opće dobro, prikladnom skrbi za sve potrebite i odgovornošću za budućnost našega naroda, molimo te. 
   

 4. Čuvaj u budnoj vjeri ovu zajednicu vjernika: ne dopusti da nas zarobe brige za zemaljsko i prolazno; otvori nam oči vjere da uvijek težimo za vječnim i neprolaznim, molimo te.
   

 5. Braći i sestrama, koji su nas pretekli u odlasku s ovoga svijeta, otvori vrata svoga Kraljevstva i uvedi ih u radost vječnosti, molimo te.

 

Bože, izvore svjetla i darivatelju svakoga dobra, usliši nam smjerne molitve.
Rasvijetli nam pameti i srca da sva svoja zalaganja i htijenja umijemo ugrađivati u rast tvoga Kraljevstva na dobrobit i spasenje svih ljudi. Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page