top of page

30. Nedjelja kroz godinu A

Prvo čitanje:      Izl 22, 20-26

Ako ucvilite udovicu i siroče, moj će se gnjev raspaliti protiv vas.

 

Čitanje Knjige Izlaska

Ovo govori Gospodin: »Ne tlači pridošlicu niti mu nanosi nepravde, jer ste i sami bili pridošlice u zemlji egipatskoj. Ne cvilite udovice i siročeta! Ako ih ucviliš i oni zavape k meni, sigurno ću njihove vapaje uslišati. Moj će se gnjev raspaliti i mačem ću vas pogubiti. Tako će vam žene ostati udovice, a djeca siročad. Ako uzajmiš novca kome od moga naroda, siromahu koji je kod tebe, ne postupaj prema njemu kao lihvar! Ne nameći mu kamata! Uzmeš li svome susjedu ogrtač u zalog, moraš mu ga vratiti prije zalaza sunca. Ta to mu je jedini pokrivač kojim omata svoje tijelo i u kojem može leći. Ako k meni zavapi, uslišat ću ga jer sam ja milostiv!«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:        Ps 18, 2-4.47.51ab

Pripjev: Ljubim te, Gospodine, kreposti moja!

 

Ljubim te, Gospodine, kreposti moja!
Gospodine, hridino moja, utvrdo moja, spase moj.                                     

Pripjev: Ljubim te, Gospodine, kreposti moja!


Bože moj, pećino moja kojoj se utječem,
štite moj, snago spasenja moga, tvrđavo moja!
Zazvat ću Gospodina, hvale predostojna,
i od dušmana bit ću izbavljen.                                                                   

Pripjev: Ljubim te, Gospodine, kreposti moja!


Živio Gospodin! Blagoslovljena hridina moja!
Neka se uzvisi Bog, spasenje moje!
Umnožio si pobjede kralju svojemu,
pomazaniku svome milost iskazao.                                                          

Pripjev: Ljubim te, Gospodine, kreposti moja!

Drugo čitanje:  1Sol 1, 5c-10

Od idola se obratiste da biste služili Bogu i iščekivali Sina njegova.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima

Braćo: Znate kakvi smo poradi vas među vama bili. I vi postadoste nasljedovatelji naši i Gospodinovi: sve u nevolji mnogoj prigrliste Riječ s radošću Duha Svetoga tako da postadoste uzorom svim vjernicima u Makedoniji i Ahaji. Od vas je doista ne samo riječ Gospodnja odjeknula po Makedoniji i Ahaji nego se i vaša vjera u Boga posvuda tako proširila te nije potrebno da o tome govorimo. Oni sami o nama pripovijedaju: kako dođosmo k vama, kako se od idola obratiste k Bogu da biste služili Bogu živomu i istinskomu i iščekivali s nebesa Sina njegova koga uskrisi od mrtvih, Isusa koji nas izbavlja od gnjeva što dolazi.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje:  Mt 22, 34-40

Ljubi Gospodina, Boga svojega, i svoga bližnjega kao sebe samoga.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Kad su farizeji čuli kako Isus ušutka saduceje, okupiše se, a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: »Učitelju, koja je zapovijed najveća u Zakonu?« A on mu reče: »Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.«

Riječ Gospodnja.

Molitva Vjernika

Braćo i sestre, Krist je svojom poslušnošću Ocu i predanjem na križu pokazao put našoj ljubavi.
Njegovim primjerom okrijepljeni, uputimo svoje molitve Ocu nebeskom, zajedno govoreći: 
 

Usavrši nas u ljubavi, Gospodine.

 1. Za Crkvu u svijetu: vodi ju svojim Duhom da vjerno nasljeduje put evanđelja
  te uzmogne graditi ljubav i zajedništvo među svim ljudima, molimo te. 
   

 2. Za sve koji se priznaju tvojim vjernicima: probudi u njima snagu vjere i radost pripadnosti tvojoj Crkvi te spoznaju da su poslani biti svjedoci evanđelja svojim bližnjima, molimo te. 
   

 3. Za ljude koji nose teret osamljenosti: okrijepi ih pouzdanjem u tebe; otvori im oči srca
  da u svakom danu svoga života iskuse dar tvoje ljubavi, molimo te. 
   

 4. Za nas ovdje sabrane: nadahni nas da tebe ljubimo iznad svega i tvojom ljubavlju ljubimo sve ljude, osobito one koji nam nemaju čime uzvratiti, molimo te. 
   

 5. Za pokojnu našu braću i sestre: ljubav koju si im iskazao u ovome životu, okruni darom vječnoga zajedništva s tobom, molimo te. 
   

Svemogući Bože, darom svoje ljubavi pozvao si nas u život i priveo nas na put spasenja. 

Prati nas svojom milošću da vjerno hodimo putem tvojih zapovijedi i tvoju ljubav darujemo svima koje stavljaš na naš životni put. Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page