top of page

3.  Nedjelja Kroz Godinu C

Prvo Čitanje   Neh 8, 2-4a.5-6.8-10                                                 

Čitahu iz knjige Božjeg zakona i razlagahu da narod može razumjeti što se čita.

Čitanje Knjige Nehemijine                                                                    

U one dane: Svećenik Ezra donese Zakon pred zbor ljudi, žena i sviju koji su bili sposobni razumjeti ga. I na trgu koji je pred Vodenim vratima čitao je knjigu od ranoga jutra do podneva, pred ljudima i ženama i svima koji su mogli razumjeti. Sav je narod pozorno slušao knjigu Zakona. Književnik Ezra stajaše na drvenu besjedištu koje su podigli za tu zgodu. Otvori knjigu naočigled svemu narodu jer je bio poviše od svega naroda, a kad ju je otvorio, sav narod ustade. Tada Ezra blagoslovi Gospodina, Boga velikoga, a sav narod podignutih ruku odgovori: »Amen! Amen!« Potom kleknu i poklone se pred Gospodinom, licem do zemlje. I čitahu iz knjige Božjeg zakona po odlomcima i razlagahu smisao da narod može razumjeti što se čita. Potom namjesnik Nehemija, svećenik--književnik Ezra i leviti koji poučavahu narod rekoše svemu narodu: »Ovo je dan posvećen Gospodinu, Bogu vašemu! Ne tugujte, ne plačite!« Jer sav narod plakaše slušajući riječi Zakona.  I još im reče Nehemija: »Pođite i jedite masna jela, i pijte slatko, i pošaljite dio onima koji nemaju ništa pripremljeno, jer ovo je dan posvećen  našem Gospodinu. Ne žalostite se! Jer radost Gospodnja vaša je jakost.« Riječ Gospodnja.

Otpjevni Psalam   Ps 19, 8-10.15                                       

Pripjev:  Riječi tvoje, Gospodine, duh su i život.

Savršen je Zakon Gospodnji – dušu krijepi;

pouzdano je svjedočanstvo Gospodnje – neuka uči.                 

Pripjev:  Riječi tvoje, Gospodine, duh su i život.

 

Prava je naredba Gospodnja – srce sladi;

čista je zapovijed Gospodnja – oči prosvjetljuje.                        

Pripjev:  Riječi tvoje, Gospodine, duh su i život.

 

Neokaljan strah Gospodnji – ostaje svagda;

istiniti sudovi Gospodnji – svi jednako pravedni.                        

Pripjev:  Riječi tvoje, Gospodine, duh su i život.

 

 

Riječi ti usta mojih omiljele  i razmišljanje srca moga pred licem tvojim.

Gospodine, hridi moja, otkupitelju moj!                                               

Pripjev:  Riječi tvoje, Gospodine, duh su i život.

Drugo Čitanje  1Kor 12, 12-14.27 – kraća verzija                                

Vi ste tijelo Kristovo i, pojedinačno, udovi.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima Braćo: Kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo – tako i Krist. Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni. Ta ni tijelo nije jedan ud, nego mnogi. A vi ste tijelo Kristovo i, pojedinačno, udovi.                           

Riječ Gospodnja.

Pjesma Prije Evanđelja   Lk 4, 18                                         

Gospodin me posla blagovjesnikom biti siromasima,
proglasiti sužnjima oslobođenje.

Evanđelje   Lk 1, 1-4; 4, 14-21                                                    

Danas se ispunilo ovo Pismo.
                                                                                                       

Početak svetog Evanđelja po Luki
Kad već mnogi poduzeše sastaviti izvješće o događajima koji se ispuniše među nama – kako nam to predadoše oni koji od početka bijahu očevici i sluge Riječi – pošto sam sve, od početka, pomno ispitao, naumih i ja tebi, vrli Teofile, sve po redu napisati da se tako osvjedočiš o pouzdanosti svega u čemu si poučen. U ono vrijeme: Isus se u snazi Duha vrati u Galileju te glas o njemu puče po svoj okolici. I slavljen od sviju, naučavaše po njihovim sinagogama. I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitati. Pruže mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje ­stoji napisano: »Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje.«  Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega.  On im progovori: »Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.«   

Riječ Gospodnja.

 

Molitva Vjernika

Pouzdani u Božju dobrotu i srca otvorena za dar njegove mudrosti,
izrecimo pred Božjim licem svoje molitve:

 1. Rasvijetli svoju Crkvu na putu kroz svijet:
  daj da vjerno hodi putem Krista Učitelja te životom svjedoči
  radosnu vijest spasenja svim ljudima, molimo te.

   

 2. Ispuni svojom mudrošću pastire Crkve i sve koji predvode
  tvoj narod na putu spasenja: okrijepi ih svetošću života
  da uzmognu biti vjerodostojni navjestitelji evanđelja
  i svjedoci tvoje blizine svakom čovjeku, molimo te.

   

 3. Obnovi vjeru u svim krštenicima:
  okrijepi ih pouzdanjem u tebe i podari ustrajnost u

 4. nastojanjima oko izgradnje tvoga kraljevstva u svijetu, molimo te.
   

 5. Ozdravi u svima nama sve što je grijehom ranjeno
  i podari nam milost neprestanoga obraćenja
  da bismo mogli trajno rasti na putu vjere, molimo te.

   

 6. Iskaži svoje milosrđe našoj pokojnoj braći i sestrama
  i primi ih u vječno zajedništvo s tobom, molimo te.

Gospodine, udijeli ovoj svojoj obitelji mudrost razumijevanja

tvoje riječi da uvijek spoznajemo tvoju volju i životom ju vršimo.
Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page