top of page

3. Nedjelja Kroz Godinu A

Prvo Čitanje               
U Galileji poganskoj narod vidje svjetlost veliku!


Čitanje Knjige proroka Izaije

U prvo vrijeme obescijeni zemlju Zebulunovu i zemlju Naftalijevu, al’ u vrijeme posljednje on će proslaviti put uz more,
s one strane Jordana – Galileju pogansku.
Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku;
onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.
Ti si radost umnožio, uvećao veselje, i oni se pred tobom raduju kao što se žetvi raduju žeteoci, kao što kliču koji dijele plijen.
Jer teški jaram njegov, batinu plećâ njegovih,
šibu njegova goniča slomio si ko u dan midjanski.
Riječ Gospodnja.


Otpjevni Psalam   
 
Gospodin mi je svjetlost i spasenje.


Gospodin mi je svjetlost i spasenje:
koga da se bojim?
Gospodin je štit života moga:
pred kime da strepim?                                                              

Gospodin mi je svjetlost i spasenje.
 

Za jedno molim Gospodina, samo to ja tražim:
da živim u domu Gospodnjem sve dane života svoga,
da uživam milinu Gospodnju i dom njegov gledam.                                                                    

Gospodin mi je svjetlost i spasenje.

Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja u zemlji živih.
U Gospodina se uzdaj, ojunači se,
čvrsto nek bude srce tvoje:
u Gospodina se uzdaj!                                                            

Gospodin mi je svjetlost i spasenje.
 

 

Drugo Čitanje     
 
Svi budite iste misli; neka ne bude među vama razdora.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Zaklinjem vas, braćo, imenom Gospodina našega Isusa Krista:
svi budite iste misli; neka ne bude među vama razdora,
nego budite savršeno istog osjećanja i istog mišljenja.
Jer Klojini mi, braćo moja, o vama rekoše da među vama ima svađa.
Mislim to što svaki od vas govori: »Ja sam Pavlov«, »A ja Apolonov«,
»A ja Kefin«, »A ja Kristov«. Zar je Krist razdije­ljen?
Zar je Pavao raspet za vas? Ili ste u Pavlovo ime kršteni?
Jer ne posla me Krist krstiti, nego navješćivati evanđelje,
i to ne mudrošću besjede, da se ne obeskrijepi križ Kristov.
Riječ Gospodnja.


Evanđelje                    
 
Nastani se u Kafarnaumu da se ispuni što je rečeno po Izaiji.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Kad je Isus čuo da je Ivan predan, povuče se u Galileju. Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na području Zebulunovu i Naftalijevu da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji: »Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska – narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.« Otada je Isus počeo propovijedati: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!« Prolazeći uz Galilejsko more, ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. I kaže im: »Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni brzo ostave mreže i pođu za njim. Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim. I obilazio je Isus svom Galilejom naučavajući po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu.
I glas se o njemu pronese svom Sirijom.
I donosili su mu sve koji bolovahu od najraz­ličitijih bolesti i patnja – opsjednute, mjesečare, uzete – i on ih ozdravljaše. Za njim je pohrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola,
Jeruzalema, Judeje i Transjordanije.
Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika     

                                                                    

Braćo i sestre, Bog je u Kristu pohodio svijet i obdario nas svjetlom koje pobjeđuje svaku tamu i svaki grijeh. U otvorenosti tome daru spasenja molitvom se utecimo Kristu Gospodinu:

1.  Rasvjetli, Gospodine, svojim Duhom put Crkve da uvijek bude vjerna evanđeoskom poslanju te u svim kušnjama i izazovima svijeta svjedoči mudrost kojim si pobijedio svijet, molimo te.
 
2.  Obdari, Gospodine, svojom mudrošću papu Franju i sve pastire Crkve da tvoj narod vjerno predvode putem spasenja te svi vjernici budu svjedoci radosti evanđelja, molimo te.
 
3.. Probudi u srcima naših mladih radosnu spremnost da se odazovu tvome pozivu na život u svećeništvu i redovništvu, molimo te.
 
4.. Pogledaj, Gospodine, nas ovdje sabrane i pomozi da u tvome pogledu prepoznamo svjetlo koje oslobađa od svake tame i pobjeđuje svaki grijeh, molimo te.
 
5.  Primi, Gospodine, u nebesko Kraljevstvo našu pokojnu braću i sestre: nagradi ih radošću vječnoga gledanja tvoga lica, molimo te.
 
Gospodine Isuse Kriste, ti si evanđelje spasenja došao navijestiti svim narodima svijeta. Usliši molitve ovdje okupljenih vjernika i svojim nas Duhom okrijepi da životom budemo svjedoci radosti spasenja koje nam daruješ. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

bottom of page