top of page

3. Nedjelja Došašća Godnina C 

 

Prvo Čitanje   Sef 3, 14-18a
Gospodin će kliktati nad tobom radosno.

Čitanje Knjige proroka Sefanije
Klikći od radosti, Kćeri sionska, viči od veselja, Izraele!
Veseli se i raduj se iz sveg srca, Kćeri jeruzalemska!
Gospodin te riješio tvoje osude, neprijatelje tvoje uklonio!
Gospodin, kralj Izraelov, u sredini je tvojoj!
Ne boj se više zla!
U onaj dan reći će se Jeruzalemu:
»Ne boj se, Sione!
Neka ti ne klonu ruke!
Gospodin, Bog tvoj, u sredini je tvojoj,
silni spasitelj!
On će se radovati tebi  pun veselja, obnovit će ti svoju ljubav,
kliktat će nad tobom radosno kao u dan svečani.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni Psalam   Iz 12, 2-3.4b-6
Pripjev: Kličite i radujte se jer je velik  među vama Svetac Izraelov!


Evo, Bog je spasenje moje, uzdam se, ne bojim se više,
jer je Gospodin snaga moja i pjesma, on je moje spasenje.
I s radošću ćete crpsti vodu iz izvorâ spasenja.                                                                       

Kličite i radujte se jer je velik  među vama Svetac Izraelov!

Hvalite Gospodina, prizivajte ime njegovo!
Objavite narodima djela njegova, razglašujte uzvišenost imena njegova!                                             

Kličite i radujte se jer je velik  među vama Svetac Izraelov!

Pjevajte Gospodinu jer stvori divote, neka je to znano po svoj zemlji!
Kličite i radujte se, stanovnici Siona, jer je velik među vama Svetac Izraelov!                                              

Kličite i radujte se jer je velik  među vama Svetac Izraelov!

Drugo Čitanje   Fil 4, 4-7
Gospodin je blizu!

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima
Braćo:
Radujte se u Gospodinu uvijek!  Ponavljam: radujte se! Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin je blizu! Ne budite  zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu.
I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.
Riječ Gospodnja.

Pjesma Prije Evanđelja    Iz 61, 1
Duh Gospodnji na meni je,
blagovjesnikom biti ubogima posla me.

Evanđelje   Lk 3, 10-18
Što nam je činiti?

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme:
Pitalo je Ivana mnoštvo:  »Što nam je dakle činiti?«
On im odgovaraše: »Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako.«
Dođoše krstiti se i carinici pa ga pitahu: »Učitelju, što nam je činiti?«
Reče im: »Ne utjerujte više nego što vam je određeno.« 
Pitahu ga i vojnici: »A nama, što je nama činiti?«
I reče im: »Nikome ne činite nasilja, nikoga krivo ne prijavljujte i budite zadovoljni svojom plaćom.«
Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. Zato im Ivan svima reče: »Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača da pročisti gumno svoje i sabere žito u žitnicu svoju, a pljevu će spaliti ognjem neugasivim.«
I mnogim je drugim pobudama Ivan narodu navješćivao evanđelje.
Riječ Gospodnja.

 

 

Molitva Vjernika 

Braćo i sestre, rasvijetljeni svjetlom vjere,
s pouzdanjem uputimo svoje molitve Ocu nebeskom,
zajedno govoreći:


Daruj nam, Gospodine, radost vjere.

 1. Za Crkvu, zajednicu tvojih vjernika:
  obnovi ju  u istini i snazi vjere da evanđeoskom zauzetošću u svijetu otkriva svim ljudima ljepotu tvoga Kraljevstva i snagu tvoga milosrđa, molimo te.

   

 2. Za sve kršćane u našoj domovini:
  daruj im hrabrosti da se pred protivljenjima ljudi ne boje priznati da su kršćani, nego da radosno  i odgovorno promiču vrjednote evanđelja, za dobrobit cjelokupnoga društva, molimo te.

   

 3. Za braću i sestre čija je životna radost ranjena patnjama i oskudijevanjem: pomozi im  da u Kristu prepoznaju izvor radosti, a kršćane nadahni da budu nositelji tvoga milosrđa i djelotvorne ljubavi prema svima koji trpe, molimo te.
   

 4. Za ovu zajednicu tvojih vjernika:
  daj nam iskusiti snagu tvoga milosrđa te ovo euharistijsko
  zajedništvo s tobom bude izvor obnove našega života, molimo te.

   

 5. Za našu preminulu braću i sestre:
  iskaži im svoje milosrđe i uvedi ih u radost vječnosti, molimo te.

 

Bože, Oče milosrđa, usliši nam smjerne molitve i daj da živeći radost vjere budemo odvažni svjedoci tvoje ljubavi prema svakom čovjeku. Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page