top of page

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA (A)

Prvo Čitanje – Iz 35, 1-6a.10

Bog sam hita da nas spasi.

Čitanje knjige proroka Izaije

Nek se uzraduje pustinja i zemlja sasušena, neka kliče stepa i kao ljiljan procvjeta! Nek bujno cvatom cvate, neka od veselja kliče i nek se raduje.
Dana joj je slava Libanona, divota Karmela i Šarona; oni će vidjeti slavu Gospodnju, divotu Boga našega.
Ukrijepite ruke klonule, učvrstite koljena klecava! Recite preplašenim srcima: »Budite jaki, ne bojte se! Evo Boga vašega, odmazda dolazi, Božja naplata, on sam hita da vas spasi!«
Sljepačke će oči tad progledati, uši se gluhih otvoriti, tad će hromi skakati ko jelen, njemákov će jezik klicati, vraćati se otkupljenici Gospodnji.
Doći će u Sion kličuć od radosti, s veseljem vječnim na čelima; pratit će ih radost i veselje, pobjeći će bol i jauci.

Riječ Gospodnja

Otpjevni Psalam: 146, 6c-10

Pripjev: Dođi, Gospodine, da nas spasiš!

Gospodin ostaje vjeran dovijeka,
potlačenima vraća pravicu,
a gladnima kruha daje.
Gospodin oslobađa sužnje.                                                                               

Dođi, Gospodine, da nas spasiš!

Gospodin slijepcima oči otvara.
Gospodin uspravlja prignute,
Gospodin ljubi pravedne.
Gospodin štiti pridošlice.                                                                                   

Dođi, Gospodine, da nas spasiš!

Sirote i udovice podupire,
a grešnicima mrsi putove.
Gospodin će kraljevati dovijeka,                                                               

tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.                                                                   

Dođi, Gospodine, da nas spasiš!

Drugo čitanje – Jak 5, 7-10

Očvrsnite srca jer se Dolazak Gospodnji približio!

Čitanje poslanice svetoga Jakova apostola                                              

Strpite se, braćo, do dolaska Gospodnjega! Evo: ratar iščekuje dragocjeni urod zemlje, strpljiv je s njime dok ne dobije kišu ranu i kasnu.
Strpite se i vi, očvrsnite srca jer se dolazak Gospodnji približio! Ne tužite se jedni na druge da ne budete osuđeni!
Evo: sudac stoji pred vratima! Za uzor strpljivosti i podnošenja zala uzmite, braćo, proroke koji su govorili u ime Gospodnje.

Riječ Gospodnja

Evanđelje – Mt 11, 2-11

Čitanje svetog evanđelja po Mateju

U ono vrijeme:
Kad Ivan u tamnici doču za djela Kristova, posla svoje učenike da ga upitaju: »Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?«
Isus im odgovori: »Pođite i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli: Slijepi proglédaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje Evanđelje. I blago onom tko se ne sablazni o mene.« Kad oni odoše, poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: »Što ste izišli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja? Ili što ste izišli vidjeti? Čovjeka u mekušasto odjevena?
Eno, oni što se mekušasto nose po kraljevskim su dvorima. Ili što ste izišli? Vidjeti proroka?
Da, kažem vam, i više nego proroka. On je onaj o kome je pisano: ‘Evo, ja šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom.’
Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja.
A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega!«

Riječ Gospodnja

 

Molitva vjernika

Braćo i sestre, nebeskomu Ocu, koji u svome Sinu ispunja obećanje
svoga spasenja, u vjeri združeni, uputimo svoje molitve:

Daruj nam radost vjere, Gospodine.


1. »Nek se uzraduje pustinja!«
– Obnovi, Gospodine, u svojoj Crkvi vjernost evanđelju
da svojim životom bude glas vječnosti i putokaz nade
koja preobražava svijet, molimo te.
 
2. »Recite preplašenim srcima: Budite jaki, ne bojte se!«
– Vodi, Gospodine, svojim Duhom sve pastire Crkve da,
unatoč protivljenjima svijeta, nikad ne posustanu u naviještanju
Kristova spasenja i evanđeoskih vrjednota, molimo te.
 
3. »Ukrijepite ruke klonule!«
– Nadahni, Gospodine, sve kršćane da budu nositelji ljubavi
i svjedoci tvoje blizine svim nemoćnima, osamljenima
i svim potrebitima, molimo te.
 
4. »Bog sâm hita da vas spasi!«
– Probudi u nama, Gospodine, radost koja dolazi iz susreta s tobom;
obnovi nas u zajedništvu Crkve i u snazi kršćanskoga poslanja
svim ljudima, molimo te.  
 
5. »Doći će s vječnim veseljem.«
– Primi, Gospodine, naše pokojne u zajednicu tvojih
svetih i proslavljenih, molimo te.


Svemogući Bože, po svojoj dobroti usliši nam molitve.
Daj nam radosno živjeti dar vjere i biti odvažnim svjedocima ljubavi
kojom si nas u Kristu ljubio. Po istom Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page