top of page

3. Korizmena Nedjelja Godina A
Prvo Čitanje

Daj nam vode da pijemo!

 

Čitanje Knjige Izlaska
U one dane:
Narod je žeđao za vodom pa je mrmljao protiv Mojsija i govorio:
»Zašto si nas iz Egipta izveo? Zar da žeđom pomoriš nas, našu djecu
i našu stoku?«
Mojsije nato zazva Gospodina: »Što ću s ovim narodom? Još malo pa će me kamenovati.« Gospodin 
odgovori Mojsiju: »Istupi pred narod!
Uzmi sa sobom nekoliko izraelskih starješina; uzmi u ruku štap kojim si udario Rijeku i pođi. A ja 
ću stajati pred tobom ondje, na pećini na Horebu. Udari po pećini: iz nje će poteći voda pa neka se 
narod napije.«
Mojsije učini tako naočigled izraelskih starješina. Mjesto prozovu Masa i Meriba zbog toga što su 
se Izraelci prepirali i kušali Gospodina govoreći: »Je li Gospodin među nama ili nije?«
Riječ Gospodnja.


Otpjevni Psalam
Pripjev: O da danas glas Gospodnji poslušate: »Ne budite srca tvrda!«


Dođite, kličimo Gospodinu, uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!

Pred lice mu stupimo s hvalama, 
kličimo mu u pjesmama!
O da danas glas Gospodnji poslušate: »Ne budite srca tvrda!«


Dođite, prignimo koljena i padnimo nice,
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, a mi narod paše njegove,
ovce što on ih čuva.
O da danas glas Gospodnji poslušate: »Ne budite srca tvrda!«

Drugo Čitanje
Ljubav je razlivena u nama po Duhu koji nam je dan.


Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo:
Opravdani vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodinu našem Isusu
Kristu. Po njemu imamo u vjeri i pristup u ovu milost u kojoj stojimo i
dičimo se nadom slave Božje. Nada pak ne postiđuje. Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po 
Duhu Svetom koji nam je dan! Doista, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je, već u to vrijeme, za nas 
bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro; možda bi se za dobra tko i odvažio 
umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas 
umrije.
Riječ Gospodnja.


Evanđelje  Iv 4, 5-15.19b-26.39a.40-42 (kraća verzija)

Izvor vode koja struji u život vječni.


Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme:
Dođe Isus u samarijski grad koji se zove Sihar, blizu imanja što ga Jakov dade svojemu sinu Josipu. 
Ondje bijaše zdenac Jakovljev. Isus je umoran od puta sjedio na zdencu. Bila je otprilike šesta 
ura. Dođe neka žena Samarijanka zahvatiti vode. Kaže joj Isus: »Daj mi piti!« Njegovi učenici 
bijahu otišli u grad kupiti hrane. Kaže mu na to Samarijanka:
»Kako ti, Židov, išteš piti od mene, Samarijanke?« Jer Židovi se ne druže sa Samarijancima. Isus 
joj odgovori: »Kad bi znala dar Božji i tko je onaj koji ti veli: ’Daj mi piti’, ti bi u njega  zaiskala i on bi ti dao vode žive.«
Odvrati mu žena: »Gospodine, ta nemaš ni čime bi zahvatio, a zdenac je dubok. Otkuda ti dakle voda živa? Zar si ti možda veći od oca našeg Jakova koji nam dade ovaj zdenac i sam je iz njega pio, a i sinovi njegovi i stada  njegova?« Odgovori joj Isus: »Tko god pije ove vode, opet će ožednjeti. A tko bude pio vode koju ću  mu ja dati, ne, neće ožednjeti nikada: voda koju ću mu ja dati postat će u njemu izvorom vode koja struji u život  vječni.«
Kaže mu žena: »Gospodine, daj mi te vode da ne žeđam i da ne
moram dolaziti ovamo zahvaćati. Gospodine, vidim da si prorok. Naši su se očevi klanjali na ovome 
brdu, a vi kažete da je u Jeruzalemu mjesto gdje se treba klanjati.« A Isus joj reče: »Vjeruj mi, 
ženo, dolazi čas kad se nećete klanjati Ocu ni na ovoj gori ni u Jeruzalemu. Vi se klanjate onome 
što ne poznate, a mi se klanjamo onome što poznamo jer spasenje dolazi od Židova. Ali dolazi čas – sada je! – kad će se istinski klanjatelji  klanjati Ocu u duhu i istini jer takve upravo klanjatelje traži Otac. Bog je duh i koji se njemu  klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju.«
Kaže mu žena: »Znam da ima doći Mesija zvani Krist – Pomazanik.
Kad on dođe, objavit će nam sve.« Kaže joj Isus:
»Ja sam, ja koji s tobom govorim!«
Mnogi Samarijanci iz onoga grada povjerovaše u njega zbog riječi žene koja je svjedočila. Kad su 
dakle Samarijanci došli k njemu, moljahu ga da ostane u njih. I ostade ondje dva dana. Tada ih je 
još mnogo više povjerovalo zbog njegove riječi pa govorahu ženi: »Sada više ne vjerujemo zbog tvoga  kazivanja; ta sami smo čuli i znamo: ovo je uistinu Spasitelj svijeta.«
Riječ Gospodnja.

Molitva Vjernika

Braćo i sestre, Bog nas je okupio na ovome vrelu života da nas okrijepi svježinom svoje riječi i 
svoje milosti. S pouzdanjem ga zamolimo:


Učvrsti nas u vjeri, Gospodine.

1. Vodi, Gospodine, svoju Crkvu mudrošću koja od tebe dolazi;

daj da u svome nauku i u svim 
nastojanjima uvijek ostane poslušna tvojoj riječi, molimo te.


2. Prati na putu obraćenja i rasta u vjeri sve koji se pripravljaju za sakrament krštenja:

daj im  spoznati snagu tvoga spasenja
i ljepotu zajedništva u tvojoj Crkvi, molimo te.


3. Ražari u svima nama iskrenu žeđ za tobom;
pomozi nam nadvladati iskušenja grijeha te budemo vjerni

nasljedovatelji puta evanđelja, molimo te.


4. Otvori nam srce da radosno i s poštovanjem pristupimo svima koji trpe u siromaštvu, bolesti i 
osamljenosti: pomozi nam da im po djelima ljubavi očitujemo tvoju ljubav i blizinu, molimo te.


5. Iskaži svoju ljubav preminulo našoj braći i sestrama i obdari ih životom vječnim, molimo te.

Oče ljubavi i milosrđa, ti si nam u Kristu otvorio vrelo novoga života. Nadahni nas da se trajno 
napajamo mudrošću tvoje riječi te žeđ za
tobom u nama nikada ne ugasne. Po Kristu.

 

bottom of page