top of page

3. Korizmena Nedjelja Godina B

Prvo Čitanje
Zakon bijaše dan po Mojsiju.


Čitanje Knjige Izlaska
U one dane:
Bog izgovori sve ove riječi:
»Ja sam Gospodin, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva.
Nemoj imati drugih bogova uz mene.
Ne uzimaj uzalud imena Gospodina,
Boga svoga, jer Gospodin ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo. Sjeti se da svetkuješ dan subotni.
Poštuj oca svoga i majku svoju
da imadneš dug život na zemlji
koju ti daje Gospodin, Bog tvoj.
Ne ubij!
Ne učini preljuba! Ne ukradi!
Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga!
Ne poželi kuće bližnjega svoga!
Ne poželi žene bližnjega svoga;
ni sluge njegova, ni sluškinje njegove,
ni vola njegova, ni magarca njegova,
niti išta što je bližnjega tvoga!«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni Psalam   
Pripjev:   Gospodine, ti imaš riječi života vječnoga!


Savršen je zakon Gospodnji, dušu krijepi;
pouzdano je svjedočanstvo Gospodnje, neuka uči.   

Gospodine, ti imaš riječi života vječnoga!

Prava je naredba Gospodnja, srce sladi;

čista je zapovijed Gospodnja, oči prosvjetljuje.                                              

Gospodine, ti imaš riječi života vječnoga!

Neokaljan strah Gospodnji, ostaje svagda;

istiniti sudovi Gospodnji, svi jednako pravedni.                                       

Gospodine, ti imaš riječi života vječnoga!

Dragocjeniji od zlata, zlata čistoga; slađi od meda,
meda samotoka.                                                                  

Gospodine, ti imaš riječi života vječnoga!

Drugo Čitanje  
Propovijedamo Krista raspetoga:
ljudima sablazan, a pozvanicima Božjima mudrost.


Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo: Židovi znake ištu i Grci mudrost traže, a mi propovijedamo Krista raspetoga: Židovima sablazan, poganima ludost, pozvanima pak – i Židovima i Grcima – Krista, Božju snagu i Božju mudrost. Jer ludo Božje mudrije je od ljudi i slabo Božje jače je od ljudi.

Riječ Gospodnja.

Pjesma Prije Evanđelja  
Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca;
tko god u njega vjeruje, ima život vječni.

Evanđelje  
Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.


Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užeta te ih sve istjera iz Hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima golubova reče: »Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku.« Prisjetiše se njegovi učenici da je pisano: Izjeda me revnost za dom tvoj. Nato se umiješaju Židovi i upitaju ga: »Koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti?« Odgovori im Isus: »Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.« Rekoše mu nato Židovi: »Četrdeset i šest godina gradio se ovaj hram, a ti da ćeš ga u tri dana podići?« No on je govorio o hramu svoga tijela. Pošto uskrsnu od mrtvih, prisjetiše se njegovi učenici da je to htio reći te povjerovaše Pismu i besjedi koju Isus reče.

Dok je boravio u Jeruzalemu o blagdanu Pashe, mnogi povjerovaše u njegovo ime promatrajući znamenja koja je činio. No sam se Isus njima nije povjeravao jer ih je sve dobro poznavao i nije trebalo da mu tko daje svjedočanstvo o čovjeku: ta sam je dobro znao što je u čovjeku.

Riječ Gospodnja.

Molitva Vjernika

Okupljeni oko Gospodina u njegovu hramu, uputimo mu svoje skrušene molitve:

 1. Čuvaj, Gospodine, svoju Crkvu u svetosti u kojoj si je sazdao; ukloni s njezina lica sve što je ranjeno nevjernošću i grijehom te svi ljudi prepoznaju u njoj put spasenja, molimo te.
   

 2. Obnovi, Gospodine, svoje vjerne u predanju tebi;
  ispuni ih duhom prave pobožnosti i svjedočanstva za tebe
  te njihov život bude hram tvoje prisutnosti u svijetu, molimo te.

   

 3. Sve odgovorne u politici i javnome životu usmjeri odgovornošću za opće dobro i brigom za braću i sestre koji nose teret osamljenosti, siromaštva i obespravljenosti, molimo te.
   

 4. Nas ovdje sabrane obnovi u vjernosti evanđelju
  da po radosnom življenju vjere i po djelatnoj ljubavi
  budemo bližnji svim potrebitima, molimo te.

   

 5. Pokojnu našu braću i sestre, koji završiše svoj zemaljski hod, uvedi u radost nebeskoga kraljevstva, molimo te.

 

Gospodine, Bože naš, usliši nam smjerne molitve i pročisti sve naše želje i nadanja da sav naš život bude usmjeren k vječnosti koju si nam pripravio po muci i smrti svoga Sina. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

bottom of page