top of page

29. Nedjelja Kroz Crkvenu Godinu B

 

1. ČITANJE: Iz 53, 10-11

Žrtvuje li život svoj kao naknadnicu, vidjet će potomstvo.

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

Svidjelo se Gospodinu pritisnuti ga bolima.

Žrtvuje li život svoj kao naknadnicu, vidjet će potomstvo, produžiti sebi dane i Gospodnja će se volja po njemu ispuniti.

Zbog patnja duše svoje vidjet će svjetlost i nasititi se spoznajom njezinom.

Sluga moj pravedni opravdat će mnoge i krivicu njihovu na sebe uzeti.

Riječ Gospodnja.

 

ODPJEVNI PSALAM: 33 (32). 4-5. 18-19. 20 i 22

PSALAM: Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama,

kao što se u tebe uzdamo!

 

Prava je riječ Gospodnja,

i vjernost su sva djela njegova.

On ljubi pravdu i pravo,

puna je zemlja dobrote Gospodnje.

PSALAM: Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama,

kao što se u tebe uzdamo!

 

Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje,

nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:

da im od smrti život spasi,

da ih hrani u danima gladi.

PSALAM: Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama,

kao što se u tebe uzdamo!

 

Naša se duša Gospodinu nada,

on je pomoć i zaštita naša.

Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama,

kao što se u tebe uzdamo!

PSALAM: Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama,

kao što se u tebe uzdamo!

  

2. ČITANJE: Heb 4, 14-16

Pristupajmo smjelo Prijestolju milosti.

 

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo! Imajući velikoga Velikog svećenika koji prodrije kroz

nebesa — Isusa, Sina Božjega — čvrsto se držimo vjere. Ta

nemamo takva Velikog svećenika koji ne bi mogao biti supat-

­nik u našim slabostima, nego poput nas iskušavana svime,

osim grijehom.

Pristupajmo dakle smjelo Prijestolju milosti da primimo milo­srđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas!

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Mk 10, 35-45

 

Sin Čovječji došao je da život svoj dade kao otkupninu za mnoge.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Pristupe Isusu Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, govoreći mu:

»Učitelju, htjeli bismo da nam učiniš što te zaištemo.« A on će im: »Što hoćete da vam učinim?« Oni mu rekoše: »Daj nam da ti u slavi tvojoj sjednemo jedan zdesna, a drugi slijeva.« A Isus im reče: »Ne znate što ištete. Možete li piti čašu koju ja pijem, ili krstiti se krstom kojim se ja krstim?« Oni mu rekoše: »Možemo.« A Isus će im: »Čašu koju ja pijem pit ćete i krstom kojim se ja krstim bit ćete kršteni, ali sjesti meni zdesna ili slijeva nisam ja vlastan dati – to je onih kojima je pripravljeno.«

Kad su to čula ostala desetorica, počeše se gnjeviti na Jakova i Ivana. Zato ih Isus dozva i reče im:

»Znate da oni koji se smatraju vladarima gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Nije tako među vama! Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga. Jer ni Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge.«

Riječ Gospodnja.

bottom of page