top of page

28. Nedjelja Kroz Crkvenu Godinu B

 

1. ČITANJE: Mudr 7, 7-11

Ništa ne cijenih bogatstvo u usporedbi s mudrošću.

 

Čitanje Knjige Mudrosti

Pomolih se i razbor dobih, zavapih i primih duh mudrosti.

Zavoljeh je više nego žezla i prijestolja, i ništa ne cijenih bogatstvo u usporedbi s njom.

Nisam je htio uspoređivati ni sa draguljima jer je sve zlato pred njom kao malo pijeska, a srebro je prema njoj kao blato.

Ljubio sam je više od zdravlja i ljepote i zavolio više od svjetlosti jer njezin sjaj bez prestanka svijetli.

A s njome su mi došla sva dobra i od ruku njezinih blago nebrojeno.

Riječ Gospodnja.

 

ODPJEVNI PSALAM: 90 (89). 11-13. 14-15. 16-17

PSALAM: Nasiti nas smilovanjem svojim da kličemo!

 

Nauči nas dane naše brojiti

da steknemo mudro srce.

Vrati se k nama, Gospodine! Ta dokle ćeš?

Milostiv budi slugama svojim!

PSALAM: Nasiti nas smilovanjem svojim da kličemo!

 

Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim

da kličemo i da se veselimo u sve dane!

Obraduj nas za dane kad si nas šibao,

za ljeta kad smo stradali!

PSALAM: Nasiti nas smilovanjem svojim da kličemo!

 

Neka se na slugama tvojim pokaže djelo tvoje

i tvoja slava na djeci njihovoj!

Dobrota Gospodina, Boga našega, nek bude nad nama!

Daj da nam uspije djelo naših ruku,

djelo ruku naših nek uspije.

PSALAM: Nasiti nas smilovanjem svojim da kličemo!

 

2. ČITANJE: Heb 4, 12-13

Riječ Božja prosuđuje nakane i misli srca.

 

Čitanje Poslanice Hebrejima

Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca.

Nema stvorenja njoj skrivena.

Sve je, naprotiv, golo i razgoljeno očima Onoga komu nam je dati račun.

Riječ Gospodnja.

bottom of page