top of page

27.  Nedjelja Kroz Crkvenu Godinu B

 

1. ČITANJE: Post 2, 18-24

I dvoje njih bit će jedno tijelo.

 

Čitanje Knjige Postanka

Reče Gospodin, Bog: »Nije dobro da čovjek bude sam!

Načinit ću mu pomoć kao što je on.«

Tada Gospodin, Bog, oblikova od zemlje sve životinje polj-
ske i ptice nebeske, i privede ih Čovjeku da vidi kako će koju
nazvati, pa kako koje stvorenje Čovjek prozove, da mu tako

bude ime. Čovjek nadjene imena svoj stoci, svim pticama
nebeskim i životinjama poljskim. No Čovjeku se ne nade
pomoć kao što je on. Tada Gospodin, Bog, pusti tvrd san na
Čovjeka te on zaspa pa mu izvadi jedno rebro, a mjesto za-
tvori mesom. Od rebra što ga je uzeo Čovjeku napravi Gos-
podin, Bog, Ženu pa je dovede Čovjeku. Nato Čovjek reče:

»Odjednom, evo kosti od mojih kosti, mesa od mesa mojega!

Ženom neka se zove, od Čovjeka kad je uzeta!«

Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza ženu svoju

i dvoje njih bit će jedno tijelo.

Riječ Gospodnja.

 

ODPJEVNI PSALAM: 128 (127). 1-2. V 4-S. 6

PSALAM: Blagoslovio nas Bog sve dane života našega!

 

Blago svakome koji se Gospodina boji, koji njegovim hodi stazama!

Plod ruku svojih ti ćeš uživati, blago tebi, dobro će ti biti.

PSALAM: Blagoslovio nas Bog sve dane života našega!

 

Žena će ti biti kao plodna loza u odajama tvoje kuće,

sinovi tvoji ko mladice masline oko stola tvojega.

PSALAM: Blagoslovio nas Bog sve dane života našega!

 

Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek koji se Gospodina boji!

Blagoslovio te Gospodin sa Siona, uživao sreću Jeruzalema

sve dane života svojega!

PSALAM: Blagoslovio nas Bog sve dane života našega!

 

Vidio djecu svojih sinova,  mir nad Izraelom!

PSALAM: Blagoslovio nas Bog sve dane života našega!

 

2. ČITANJE: Heb 2, 9-11

Posvetitelj i posvećen — svi su od jednoga.

 

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo! Njega, za malo manjeg od anđela, Isusa, vidimo zbog

pretrpljene smrti slavom i časti ovjenčana da milošću Božjom bude

svakome na korist što je on smrt okusio.

Dolikovalo je doista da Onaj radi kojega je sve i po kojemu je sve — kako bi mnoge sinove priveo k slavi — po patnjama do savršenstva dovede Početnika njihova spasenja. Ta i Posvetitelj i posve-

­ćeni — svi su od jednoga! Zato se on i ne stidi zvati ih braćom.

Riječ Gospodnja.

bottom of page