top of page

27. Nedjelja kroz godinu A

Prvo čitanje:   Iz 5, 1-7

Vinograd Gospodina nad vojskama dom je Izraelov.

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

Zapjevat ću svojemu dragome pjesmu svog ljubljenog njegovu vinogradu. Moj je dragi imao vinograd na brežuljku rodnome. Okopa ga, iskrči kamenje, posadi ga lozom plemenitom. Posred njega kulu on podiže i u nj tijesak metnu. Nadaše se da će uroditi grožđem, a on izrodi vinjagu. Sad, žitelji jeruzalemski i ljudi Judejci, presudite izmeđ mene i vinograda mojega. Što još mogoh učiniti za svoj vinograd pa da nisam učinio? Nadah se da će uroditi grožđem, zašto vinjagu izrodi? No sad ću vam reći što ću učiniti od svog vinograda: plot ću mu soriti da ga opustoše, zidinu razvaliti da ga izgaze. U pustoš ću ga obratiti, ni obrezana ni okopana, nek u drač i trnje sav zaraste; zabranit ću oblacima da dažde nad njime.Vinograd Gospodina nad vojskama dom je Izraelov; izabrani nasad njegov ljudi Judejci. Nadao se pravdi, a eto nepravde, nadao se pravičnosti, a eto vapaja.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:   Ps 80, 9.12-16.19-20

Pripjev: Vinograd Gospodnji dom je Izraelov.

 

Ti prenese čokot iz Egipta,
pogane istjera, a njega zasadi.
Mladice svoje ispruži do mora
i svoje ogranke do Rijeke.                                                                       

Pripjev: Vinograd Gospodnji dom je Izraelov.

Zašto si mu srušio ogradu
da ga beru svi što putem prolaze,
da ga pustoši vepar iz šume,
da ga pasu poljske zvijeri?                                                                       

Pripjev: Vinograd Gospodnji dom je Izraelov.


Vrati se, Bože nad vojskama,
pogledaj s neba i vidi,
obiđi ovaj vinograd:
zakrili nasad desnice svoje,
sina kog za se odgoji!                                                                                

Pripjev: Vinograd Gospodnji dom je Izraelov.


Nećemo se više odmetnuti od tebe;
poživi nas, a mi ćemo zazivati ime tvoje.
Gospodine, Bože nad vojskama, obnovi nas,
razvedri lice svoje i spasi nas!                                                                 

Pripjev: Vinograd Gospodnji dom je Izraelov.

 

Drugo čitanje:  Fil 4, 6-9

To činite i Bog mira bit će s vama!

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Braćo! Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.

Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala – to nek vam je na srcu! Što ste naučili, i primili, i čuli, i vidjeli na meni – to činite i Bog mira bit će s vama!

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:   Mt 21, 33-43

Vinograd će iznajmiti drugim vinogradarima.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim: »Drugu prispodobu čujte! Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom, iskopa u njemu tijesak i podiže kulu pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod. A vinogradari pograbe njegove sluge pa jednoga istukoše, drugog ubiše, a trećega kamenovaše. I opet posla druge sluge, više njih nego prije, ali oni i s njima postupiše jednako.

Naposljetku posla k njima sina svoga misleći: ‘Poštovat će mog sina.’ Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom: ‘Ovo je baštinik! Hajde da ga ubijemo i imat ćemo baštinu njegovu!’ I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju.

Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima?« Kažu mu: »Opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima što će mu davati urod u svoje vrijeme.«

Kaže im Isus: »Zar nikada niste čitali u Pismima: Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni.Gospodnje je to djelo – kakvo čudo u očima našim! Zato će se – kažem vam – oduzeti od vas kraljevstvo Božje i dat će se narodu koji donosi njegove plodove!«

Riječ Gospodnja.

Molitva Vjernika

Bogu, svemogućemu Ocu, koji je poslao
svoga Sina da nam podari spasenje, uputimo svoje ponizne molitve:


1. Za Crkvu u svijetu:da svi njezini sinovi i kćeri svojim životnim predanjembudu graditelji tvoga 
kraljevstva među ljudima, molimo te.


2. Za papu Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve: daruj im mudrost u upravljanju, 
hrabrost u propovijedanju i radost u služenju kako bi sva Crkvarasla u spoznanju i življenju 
Kristova evanđelja, molimo te.


3. Za nas ovdje sabrane:da u poniznosti i zahvalnosti prihvaćamo život kao tvoj darte u njemu 
uvijek prepoznajemo tvoju očinsku blizinu, molimo te.


4. Za našu domovinu:obnovi u našemu društvu zajedništvo i nadu, a u onima kojima je povjerena 
služba upravljanja probudi odgovornost i zauzetost za opće dobro,kako nitko ne bi zbog neimaštine 
napuštao domovinu, molimo te.

5. Za braću i sestre koji po smrti napustiše ovaj svijet:oprosti im grijehe i otvori im vrata svoje 
vječnosti, molimo te.


Svemogući Bože, utječemo se tvojoj dobroti i molimo te: prati svojim blagoslovom naš životni hod da 
uvijek budemo spremni prihvatiti Krista, čiji slavni dolazak iščekujemo. Koji živi i kraljuje u 
vijeke
vjekova.

 

bottom of page