top of page

DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU B


Prvo čitanje: Iz 50, 5-9a
Leđa podmetnuh onima što me udarahu.


Čitanje Knjige proroka Izaije
Gospodin Bog uho mi otvori: ja se ne protivih niti uzmicah.
Leđa podmetnuh onima što me udarahu, a obraze onima što mi bradu
čupahu, i lica svojeg ne zaklonih od pogrda ni od pljuvanja. Gospodin Bog mi pomaže, zato se neću 
smesti.
Zato učinih svoj obraz ko kremen i znam da se neću postidjeti.
Blizu je onaj koji mi pravo daje.
Tko će na sud sa mnom? Nek se suoči sa mnom!
Tko je protivnik moj u parnici? Nek mi se približi!
Gle, Gospodin Bog mi pomaže, tko će me osuditi?

Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam:Ps 116, 1-9
Pripjev:Hodit ću pred licem Gospodnjim u zemlji živih.


Ljubim Gospodina jer čuje
vapaj molitve moje:
uho svoje prignu k meni u dan u koji ga zazvah.
Pripjev:Hodit ću pred licem Gospodnjim u zemlji živih.


Užeta smrti sapeše me,

stegoše me zamke podzemlja,

snašla me muka i tjeskoba.

Tada zazvah ime Gospodnje:
»Gospodine, spasi život moj!«
Pripjev:Hodit ću pred licem Gospodnjim u zemlji živih.


Dobrostiv je Gospodin i pravedan,
pun je sućuti Bog naš. Gospodin čuva bezazlene:
u nevolji bijah, on me izbavi.
Pripjev:Hodit ću pred licem Gospodnjim u zemlji živih.


On mi život od smrti izbavi,
oči moje od suza, noge od pada. Hodit ću pred licem Gospodnjim u zemlji živih.
Pripjev:Hodit ću pred licem Gospodnjim u zemlji živih.


Drugo čitanje: Jak 2, 14-18
Vjera, ako nema djelâ, mrtva je.


Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola
Što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djelâ nema? Može li
ga vjera spasiti? Ako su koji brat ili sestra goli i bez hrane svagdanje pa im tkogod od vas rekne: 
»Hajdete u miru, grijte se i sitite«, a ne dadnete im što je potrebno za tijelo, koja korist? Tako 
i vjera: ako nema djelâ, mrtva je u sebi. Inače, mogao bi tko reći: »Ti imaš vjeru, a ja imam 
djela. Pokaži mi svoju vjeru bez djelâ, a ja ću tebi djelima pokazati svoju vjeru.«

Riječ  Gospodnja.

Evanđelje: Mk 8, 27-35
Ti si Pomazanik-Krist! ... Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi.


Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Krenu Isus i njegovi učenici u sela Cezareje Filipove. Putem on upita učenike: »Što 
govore ljudi, tko sam ja?« Oni mu rekoše:
»Da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći opet da si neki od proroka.« On njih upita: »A vi, 
što vi kažete, tko sam ja?« Petar prihvati i reče: »Ti si Pomazanik – Krist!« I zaprijeti im da 
nikomu ne kazuju o njemu.
I poče ih poučavati kako Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički 
i pismoznanci odbace, da bude ubijen i nakon tri dana da ustane. Otvoreno im to govoraše. Petar ga 
uze u stranu i poče odvraćati. A on se okrenu, pogleda svoje učenike pa zaprijeti Petru: »Nosi se od mene, sotono, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!«
Tada dozva narod i učenike pa im reče: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj 
poradi mene i evanđelja, spasit će ga.«
Riječ Gospodnja.

 

bottom of page