top of page

23. Nedjelja kroz godinu A

Prvo Čitanje         Ez 33, 7-9
Ako bezbožnika ne opomeneš, krv njegovu tražit ću iz tvoje ruke.

Čitanje Knjige proroka Ezekiela
Ovo govori Gospodin:
»Tebe sam, sine čovječji, postavio za stražara domu Izraelovu: kad čuješ riječ iz mojih usta, opomeni ih u moje ime. Reknem li bezbožniku: ’Bezbožniče,umrijet ćeš!’ – a ti ne progovoriš i ne opomeneš bezbožnika da se vrati od svojega zloga puta, bezbožnik će umrijeti zbog svojega grijeha, ali krv njegovu tražit ću iz tvoje ruke. Ali ako bezbožnika opomeneš da se vrati od svojega zloga puta, a on se ne vrati sa svojega puta on će umrijeti zbog svojega grijeha, a ti si spasio život svoj.«
Riječ Gospodnja.
 
Otpjevni Psalam:    Ps 95, 1-2.6-9
Pripjev:  O da danas glas Gospodnji poslušate, ne budite srca tvrda!


Dođite, kličimo Gospodinu, uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, kličimo mu u pjesmama!                   

O da danas glas Gospodnji poslušate, ne budite srca tvrda!

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.         

O da danas glas Gospodnji poslušate, ne budite srca tvrda!

O da danas glas mu poslušate:
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, iskušavahu me premda vidješe djela moja.«

O da danas glas Gospodnji poslušate, ne budite srca tvrda!
 

Drugo Čitanje         Rim 13, 8-10
Ispunjenje Zakona jest ljubav.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo:
Nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite. Jer tko drugoga ljubi, ispunio je Zakon. Uistinu: Ne čini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne poželi! I ima li koja druga zapovijed, sažeta je u ovoj riječi: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Ljubav bližnjemu zla ne čini. Punina dakle Zakona jest ljubav.
Riječ Gospodnja.
 
Pjesma Prije Evanđelja: 2Kor 5, 19
Bog je u Kristu svijet sa sobom pomirio
i položio u nas riječ pomirenja.
 
Evanđelje:  Mt 18, 15-20
Ako te posluša, stekao si brata.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata.

Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu,

neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja.

Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve
ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik.
Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu;

i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu.
Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago,

dat će im Otac moj, koji je na nebesima.

Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima.«
Riječ Gospodnja.

 

Molitva Vjernika

Braćo i sestre, Krist je prisutan gdje god se ljudi okupljaju u njegovo ime i pouzdanom molitvom zazivaju Božju milost. Snagom toga zajedništva uputimo svoje molitve nebeskome Ocu:


Obnovi nas u ljubavi, Gospodine!

1.  Za tvoju Crkvu: da vođena svjetlom tvoga Duha bude mjesto istinskoga zajedništva tvojih vjernika i putokaz spasenja svima koji te traže, molimo te.
 
2.  Za sve koji se priznaju tvojim vjernicima:
ohrabri ih da u ljubavi kojom ih ljubiš budu zauzeti za dobro
svojih bližnjih i za njihovo spasenje, molimo te.
 
3.  Za braću i sestre koje je grijeh zarobio:
pohodi ih svojom dobrotom da spoznaju veličinu tvoje ljubavi
te krenu putem obraćenja, molimo te.
 
4.  Za ovu zajednicu molitelja: razbistri nam pogled vjere da umijemo prepoznati potrebe naše braće;
nadahni nas da naviještanjem tvoje riječi i djelima ljubavi budemo
graditelji tvoga Kraljevstva, molimo te.
 
5.  Daj nam u poniznosti i ljubavi prihvaćati svaku pouku i svaku opomenu kojom nas zoveš na vjerodostojan život evanđelja, molimo te.

Gospodine Bože, ti si nam u Kristu pokazao puninu svoje ljubavi.
Daj da nam ovo slavlje sakramenta ljubavi pomogne u spoznaji tvoje dobrote i u izgrađivanju istinskoga zajedništva s braćom u vjeri. Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page