top of page

22. Nedjelja kroz godinu A

Prvo Čitanje    Jr 20,7-9
Riječ mi Gospodnja postade na ruglo.

Čitanje Knjige proroka Jeremije
Ti me, Gospodine, zavede, dadoh se zavesti, nadjačao si me i svladao me. A sada sam svima na podsmijeh iz dana u dan, svatko me ismijava. Jer kad god progovorim, moram vikati, naviještati moram: »Nasilje! Propast!« Doista, riječ mi Gospodnja postade na ruglo i podsmijeh povazdan. I rekoh u sebi: neću više na nj misliti niti ću govoriti u njegovo ime. Al tad mi u srcu bî kao rasplamtjeli oganj, zapretan u kostima mojim: uzalud se trudih da izdržim, ne mogoh više. Riječ Gospodnja.
 
Otpjevni Psalam   Ps 63,2-6.8-9
Pripjev:   Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj!


O Bože, ti si Bog moj:
gorljivo tebe tražim;
tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje,
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.                                                     

Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj!

U svetištu sam tebe motrio
gledajuć ti moć i slavu.
Ljubav je tvoja bolja od života,
moje će te usne slaviti.                                                                      

Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj!

Tako ću te slavit za života,
u tvoje ću ime ruke dizati.
Duša će mi biti kao sala i mrsa sita,
hvalit ću te kliktavim ustima.                                                        

Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj!

Ti postade meni pomoć,
kličem u sjeni krila tvojih.
Duša se moja k tebi privija,
desnica me tvoja drži.                                                                       

Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj!
 
Drugo Čitanje   Rim 12,1-2
Prikažite svoja tijela za žrtvu živu.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim:
prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu,
Bogu milu – kao svoje duhovno bogoslužje.
Ne suobličujte se ovomu svijetu,
nego se preobrazujte obnavljanjem
svoje pameti da mognete razabirati
što je volja Božja, što li je dobro,
Bogu milo, savršeno.
Riječ Gospodnja.
 
Pjesma Prije Evanđelja         usp. Ef 1,17-18
Otac Gospodina našega Isusa Krista prosvijetlio nam oči srca
da upoznamo koje li nade u pozivu našemu!
 
Evanđelje   Mt 16,21-27
Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe.


Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme:
Poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem,
da mnogo pretrpi od sta­rješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.
Petar ga uze na stranu i poče odvraćati: »Bože sačuvaj, Gospodine!
Ne, to se tebi ne smije dogoditi!«
Isus se okrene i reče Petru: »Nosi se od mene, sotono!
Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!«
Tada Isus reče svojim učenicima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom.
Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Tâ što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi?
Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj?
Doći će, doista, Sin Čovječji u slavi Oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim.«
Riječ Gospodnja.

Molitva Vjernika

Svemogućemu Ocu, koji je poslao svoga Sina da nam bude predvodnik na putu spasenja, uputimo svoje vapaje, moleći za dar oduševljenja u življenju vjere:

1.  Za Crkvu koja hodočasti ovom zemljom prema nebeskoj domovini: čuvaj ju u svojoj istini i vodi ju svojim Duhom da nikad ne posustane u svjedočenju evanđelja, molimo te.
 
2.  Za sve koji se priznaju Kristovim vjernicima:
rasvijetli ih mudrošću Kristova križa te uzmognu prihvatiti svoje
životne križeve kao put spasenja, molimo te.
 
3.  Sve koji su zauzeti u skrbi za siromašne, nemoćne i osamljene:
okrijepi ih nesebičnošću darivanja i radošću služenja, molimo te.
 
4.  Za sve koji se nakon danâ odmora vraćaju svojim redovitim obvezama: blagoslovi njihov novi početak rada i zalaganja, molimo te.
 
5.  Za nas ovdje sabrane: oslobodi nas od svake navezanosti na dobra svijeta
i pomozi da u Kristovu putu prepoznamo svoj životni put, molimo te.

Svemogući Bože, usliši nam molitve i pomozi da nas iskušenje križa i trpljenja ne obeshrabri na putu vjere. Daj nam vjerno ići za tvojim Sinom te jednom zavrijedimo biti dionici tvoje slave. Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page