top of page

2 Vazmena - Uskrsna  Nedjelja Godina A

Prvo Čitanje  
Svi koji prigrliše vjeru bijahu združeni i sve im bijaše zajedničko.

Čitanje Djela apostolskih
Braća bijahu postojana u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama. Strahopoštovanje obuzimaše svaku dušu: apostoli su činili mnoga čudesa i znamenja. Svi koji prigrliše vjeru bijahu združeni i sve im bijaše zajedničko. Sva bi imanja i dobra prodali i porazdijelili svima kako bi tko trebao. Svaki bi dan jednodušno i postojano hrlili u Hram, u kućama bi lomili kruh te u radosti i prostodušnosti srca zajednički uzimali hranu hvaleći Boga i uživajući naklonost svega naroda. Gospodin je pak danomice zajednici pridru­živao spasenike.
Riječ Gospodnja.
 
Otpjevni Psalam  
Pripjev:   Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova.


Neka rekne dom Izraelov:
»Vječna je ljubav njegova!«
Neka rekne dom Aronov:
»Vječna je ljubav njegova!«
Svi koji se Gospodina boje neka reknu:
»Vječna je ljubav njegova!«                                                              

 Pripjev:   Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova.

Gurahu me, gurahu da me obore, ali mi Gospodin pomože.
Gospodin je moja snaga i pjesma, on mi je spasitelj.
Čuj! Radost i spasenje odzvanja šatorima pravednika:
Gospodnja se proslavi desnica!                                                     

Pripjev:   Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova.

Kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo: kakvo čudo u očima našim!
Ovo je dan što ga učini Gospodin: kličimo i radujmo se njemu!

Pripjev:   Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova.
 

Drugo Čitanje   
Uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih iznova nas rodi za životnu nadu.

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola
Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po velikom milosrđu svojemu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih nanovo rodi za životnu nadu, za baštinu neraspadljivu, neokaljanu i neuvelu, pohranjenu na nebesima za vas, vas koje snaga Božja po vjeri čuva za spasenje, spremno da se objavi u posljednje vrijeme. Zbog toga se radujte, makar se sada možda trebalo malo i žalostiti zbog različitih kušnja: da prokušanost vaše vjere – dragocjenija od propadljivog zlata, koje se ipak u vatri kuša – stekne hvalu, slavu i čast o objavljenju Isusa Krista. Njega vi ljubite iako ga ne vidjeste; u njega, iako ga još ne gledate, vjerujete te klikćete od radosti neizrecive i proslavljene što postigoste svrhu svoje vjere: spasenje duša.
Riječ Gospodnja.
 
Pjesma Prije Evanđelja  
Jer si me vidio, Toma, povjerovao si, govori Gospodin:
blaženi koji ne vidješe, a vjeruju.
 
Evanđelje  
Nakon osam dana dođe Isus.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
Kad bî uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici ­vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.« To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima ­otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.«
Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanae­storice, ne bijaše s njima kad dođe Isus.
Govorili su mu dakle drugi učenici: »Vidjeli smo Gospodina!« On im odvrati: »Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.«
I nakon osam dana bijahu njegovi ­učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: »Mir vama!« Zatim će Tomi: »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran.«
Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i Bog moj!« Reče mu Isus: »Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!«
Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu.
Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Braćo i sestre, s pouzdanjem se utecimo Bogu, izvoru života,
da nas oslobodi sumnji i ispuni vjerom i čvrstom nadom u život vječni. Molimo zajedno:
Gospodine, učvrsti nam vjeru.

1.  Za Crkvu u svijetu: rasvijetli je svjetlom Duha Svetoga
da uvijek umije prepoznati Krista Gospodina i vjerno kročiti putem tvojih zapovijedi, molimo te.
 
2.  Za pastire Crkve – papu našega Franju, sve biskupe i svećenike:
pomozi im da uvijek uranjaju u mudrost evanđelja
te se nesebično zalažu u naviještanju tvoje riječi, molimo te.
 
3.  Za nas okupljene u slušanju tvoje riječi: izliječi nas od naših sumnji i pomozi da vjeru uvijek obnavljamo u zajedništvu ispovijedanja u tvojoj Crkvi te budemo hrabri u svjedočenju tvoje istine, molimo te.
 
4.  Za mlade koji će ove godine u sakramentu potvrde
primiti puninu Duha Svetoga: pripravi im srca za taj uzvišeni Dar
da ga mogu s vjerom primiti i u njegovoj snazi trajno živjeti, molimo te.
 
5.  Za ljude i narode koji su pogođeni životnim nedaćama i prijetnjama rata: sačuvaj u njima pouzdanje u tvoju dobrotu, a sve odgovorne rasvijetli svojim Duhom koji je zalog pravoga mira i pravednosti, molimo te.

Primi, Oče nebeski, molitve svoje Crkve. Oslobodi nas svega što je nedostojno vječnoga života kojeg si nam darovao i obdari nas čvrstom vjerom u kojoj ćemo umjeti prepoznati tvoju blizinu i put na koji nas zoveš. Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page