top of page

2. Nedjelja Kroz Godinu A

Prvo Čitanje                  
Postavit ću te za svjetlost narodima, da spas moj budeš do nakraj zemlje.


Čitanje knjige proroka Izaije

Gospodin mi reče:
»Ti si sluga moj, Izraele, u kom ću se proslaviti!«

A sad govori Gospodin, koji me od utrobe slugom svojim načini,

da mu vratim natrag Jakova, da se sabere Izrael. P

roslavih se u očima Gospodnjim, Bog moj bijaše mi snaga.
I reče mi: »Premalo je da mi budeš sluga,

da podigneš plemena Jakovljeva i vratiš ostatak Izraelov,

nego ću te postaviti za svjetlost narodima, da spas moj budeš do nakraj zemlje.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni Psalam     
 
Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!


Uzdah se u Gospodina uzdanjem silnim
i on se k meni prignu i usliša vapaj moj.
U usta mi stavi pjesmu novu,
slavopoj Bogu našemu.                                                                    

Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!
                                                                                                        

Žrtve i prinosi ne mile ti se,
nego si mi uši otvorio;
paljenicâ ni okajnicâ ne tražiš.
Tada rekoh: »Evo dolazim!                                                               

Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

U svitku knjige piše za mene:
Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju,
Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.«                                               

Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

Pravdu ću tvoju naviještat u zboru velikom
i usta svojih zatvoriti neću,
Gospodine, sve ti je znano.                                                              

Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!
 

Drugo Čitanje              
Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!

Početak Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Pavao, po Božjoj volji pozvan za apostola Krista Isusa,
i brat Sosten Crkvi Božjoj u Korintu – posvećenima u Kristu Isusu,

pozvanicima, svetima, sa svima što na bilo kojemu mjestu prizivlju ime Isusa Krista,

Gospodina našega, njihova i našega.
Milost vam i mir od Boga, Oca našega,

i Gospodina Isusa Krista!

Riječ Gospodnja.
 


Evanđelje                               
 
Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme:
Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče:
»Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!
To je onaj o kojem rekoh:
Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene!
Ja ga nisam poznavao, ali baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu.«
I posvjedoči Ivan:
»Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu.
Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi:

’Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.’
I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji.«
Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Braćo i sestre, po Kristu Isusu nebeski nam je

Otac darovao spasenje i među nama uspostavio svoje Kraljevstvo.

Otvoreni tome daru uputimo nebeskome Ocu svoje molitve.

1.  Prodahni svojim Duhom Crkvu, zajednicu vjernika,
da vjernim življenjem evanđelja gradi tvoje Kraljevstvo među ljudima i svima bude znak tvoje blizine i ljubavi, molimo te.
 
2.  Vodi u svojoj mudrosti papu Franju, (nad)biskupa našega I.
i sve pastire Crkve kako bi svi vjernici nepokolebljivo mogli slijediti put svetosti i ljubavi prema svakom čovjeku, molimo te.
 
3.  Obnovi u svim krštenicima dar novoga života;
probudi u njima radost pripadnosti Crkvi i okrijepi ih
u nasljedovanju evanđelja koje obnavlja svijet, molimo te.
 
4.  Sve očeve i majke nadahni da budu odgovorni za obitelji
koje si im povjerio: daj da svaka obitelj bude dom tvoje prisutnosti i mjesto rasta u vjeri i kršćanskoj ljubavi, molimo te.
 
5.  Pohodi svojom milošću nas ovdje sabrane
da uvijek umijemo čuti tvoju riječ i tvoje lice prepoznati u svima koji trpe, molimo te.
 
Gospodine, Bože naš, iz tvoje smo ljubavi stvoreni i po otajstvu krštenja na novi život preporođeni. Neka, molimo te, snaga Duha Svetoga siđe na nas da u vjeri i pouzdanju u tebe uvijek hodimo te svojim životom gradimo tvoje Kraljevstvo. Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page