top of page

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA (A)

 

Prvo Čitanje – Iz 11, 1-10

Čitanje knjige proroka Izaije

U onaj dan: Isklijat će mladica iz panja Jišajeva, izdanak će izbit iz njegova korijena. Na njemu će duh Gospodnji počivat, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg.
Prodahnut će ga strah Gospodnji: neće suditi po viđenju, presuđivati po čuvenju, već po pravdi će sudit siromasima i sud prav izricat bijednima na zemlji.
Šibom riječi svoje ošinut će silnika, a dahom iz usta ubiti bezbožnika.
On će pravdom opasati bokove, a vjernošću bedra. Vuk će prebivati s janjetom,ris ležati s kozlićem, tele i lavić zajedno će pâsti, a djetešce njih će vodit.
Krava i medvjedica zajedno će pâsti, a mladunčad njihova skupa će ležati, lav će jesti slamu ko govedo. Nad rupom gujinom igrat će se dojenče, sisanče će ruku zavlačiti u leglo zmijinje.
Zlo se više neće činiti, neće se pustošiti na svoj svetoj gori mojoj: zemlja će se ispuniti spoznajom Gospodnjom kao što se vodom pune mora.
U dan onaj: Jišajev izdanak, dignut kao stijeg narodima, puci će željno tražiti. I prebivalište njegovo bit će slavno.

Riječ Gospodnja

Otpjevni psalam Ps 72, 1-2.7-8.12-13.17

Pripjev: U danima njegovim cvjetat će pravda i mir velik dovijeka!

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek’ puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici!                                                                                                            

U danima njegovim cvjetat će pravda i mir velik dovijeka!

U danima njegovim cvjetat će pravda
i mir velik – sve dok bude mjeseca.
I vladat će od mora do mora
i od Rijeke do granica svijeta.                                                                                                

U danima njegovim cvjetat će pravda i mir velik dovijeka!

 

On će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu
i spasit će život nevoljniku:                                                                                                      

U danima njegovim cvjetat će pravda i mir velik dovijeka!

Bilo ime njegovo blagoslovljeno dovijeka!
Dok je sunca, živjelo mu ime!
Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje,
svi narodi nazivali blaženima!                                                                                                    

U danima njegovim cvjetat će pravda i mir velik dovijeka!

Drugo čitanje – Rim 15, 4-9

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Što je nekoć napisano, nama je za pouku napisano da po postojanosti i utjesi Pisama imamo nadu.
A Bog postojanosti i utjehe dao vam da međusobno budete složni po Kristu Isusu te jednodušno, iz jednoga grla, slavite Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista.
Prigrljujte jedni druge kao što je Krist prigrlio vas na slavu Božju.
Krist je, velim, postao poslužitelj obrezanika za istinu Božju da ispuni obećanja dana ocima, a pogani da za milosrđe proslave Boga, kao što je pisano: Zato ću te slaviti među pucima i psalam pjevati tvome imenu.

Riječ Gospodnja

Evanđelje – Mt 3, 1-12

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji:
»Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!« Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!
Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat pojas oko bokova; hranom mu bijahu skakavci i divlji med. Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica jordanska. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe.
Kad ugleda mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče im: »Leglo gujinje! Tko li vas je samo upozorio da bježite od skore srdžbe? Donosite dakle plod dostojan obraćenja. I ne usudite se govoriti u sebi: ‘Imamo oca Abrahama!’ Jer, kažem vam, Bog iz ovoga kamenja može podići djecu Abrahamovu. Već je sjekira položena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda, siječe se i u oganj baca.
Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača, pročistit će svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim.«

Riječ Gospodnja

 

Molitva vjernika

Braćo i sestre, Bog po svojoj riječi daje da u nama proklija novi život.
Molimo ga da radošću i nadom u vječnost ispuni naše dane i naša djela.
Stoga mu zajedno zavapimo:
Obnovi nam vjeru, Gospodine.


1. Za tvoju Crkvu, koju si pozvao da živi životom svetosti:
ukloni s njezina lica svaku nedostojnost koja je zaprjeka ljudima
da te prepoznaju i prihvate, molimo te.
 
2. Za sve kojima si povjerio službu naviještanja tvoje riječi:
ukloni iz njihova srca svaki strah pred svijetom; obdari ih
proročkom hrabrošću i pomozi da dosljednošću života pružaju
svjedočanstvo o ljepoti nasljedovanja tvoga puta, molimo te.
 
3. Za sve koji lutaju tražeći istinu života:
okrijepi im srca da se odvaže krenuti putem evanđelja, molimo te.
 
4. Za naše obitelji: izliječi ih od svake sebičnosti;
probudi u njima radosnu otvorenost tvome dolasku
te njihovo zajedništvo zasja kršćanskim licem, molimo te.
 
5. Za nas ovdje sabrane:
operi nas od svakoga grijeha koji priječi naše predanje Kristu
te ognjem ljubavi zapali u nama žar vjere, molimo te.

Svemogući Bože, mi u vjeri hodimo prema Kristovu slavnome dolasku.
Prati, molimo te, svojim svjetlom naše korake i naša djela da budemo
dostojni dara vječnosti. Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page