top of page

2.  Korizmena Nedjelja Godina B

Prvo Čitanje  
Žrtva praoca našega Abrahama.


Čitanje Knjige Postanka
U one dane:
Bog stavi Abrahama na kušnju. Zovnu ga: »Abrahame!« On odgovori: »Evo me!« Bog nastavi: »Uzmi svoga sina, jedinca svoga Izaka koga ljubiš, i pođi u krajinu Moriju pa ga ondje prinesi kao žrtvu paljenicu na brdu koje ću ti pokazati.« I stignu na mjesto o kojemu je Bog govorio. Ondje Abraham podigne žrtvenik i naslaže drva. Pruži sad Abraham ruku i uzme nož da zakolje svog sina. Uto ga zovne s neba anđeo Gospodnji i poviče: »Abrahame! Abrahame!« »Evo me!« odgovori on. »Ne spuštaj ruku na dječaka« – reče – »niti mu što čini! Sad, evo, znam da se Boga bojiš jer nisi uskratio ni svog sina, jedinca svoga«. Podiže Abraham oči i pogleda, i gle – za njim ovan, rogovima se zapleo u grmu. Tada Abraham ode, uzme ovna i prinese ga za žrtvu paljenicu mjesto svog sina. Anđeo Gospodnji zovne Abrahama s neba drugi put i reče: »Kunem se samim sobom, izjavljuje Gospodin: Kad si to učinio i nisi mi uskratio svog jedinca sina, svoj ću blagoslov na te izliti i učiniti tvoje potomstvo brojnim poput zvijezda na nebu i pijeska na obali morskoj! A tvoji će potomci osvajati vrata svojih neprijatelja. Budući da si poslušao glas moj, svi će se narodi zemlje blagoslivljati tvojim potomstvom.«                         

Riječ Gospodnja.

Otpjevni Psalam  
Pripjev:  Hodit ću pred Gospodinom u zemlji živih.


Ja vjerujem i kada kažem: »Nesretan sam veoma.«
Dragocjena je u očima Gospodnjim smrt pobožnika njegovih.                

Hodit ću pred Gospodinom u zemlji živih.

Gospodine, tvoj sam sluga, tvoj sluga, sin službenice tvoje:
ti si razriješio okove moje.
Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, zazvat ću ime Gospodnje.                     

Hodit ću pred Gospodinom u zemlji živih.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje pred svim pukom njegovim,
u predvorjima doma Gospodnjega, posred tebe, Jeruzaleme!           

Hodit ću pred Gospodinom u zemlji živih.

Drugo Čitanje  
Bog ni svog Sina nije poštedio.


Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo:
Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Ta on ni svojega Sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao! Kako nam onda s njime neće sve darovati?Tko će optužiti izabranike Božje? Bog opravdava! Tko će osuditi? Krist Isus umrije, štoviše i uskrsnu, on je i zdesna Bogu – on se baš zauzima za nas!  Riječ Gospodnja.

Pjesma Prije Evanđelja  
Iz sjajnog oblaka začu se Očev glas:
Ovo je Sin moj ljubljeni! Slušajte ga!

Evanđelje   
Ovo je Sin moj ljubljeni.


Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku, u osamu, same, i preobrazi se pred njima. I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma – nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti. I ukaza im se Ilija s Mojsijem te razgovarahu s Isusom. A Petar prihvati i reče Isusu: »Učitelju, dobro nam je ovdje biti! Načinimo tri sjenice: tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.«
Doista nije znao što da kaže jer bijahu prestrašeni.  I pojavi se oblak i zasjeni ih, a iz oblaka se začu glas: »Ovo je Sin moj ljubljeni! Slušajte ga!« I odjednom, obazrevši se uokolo, nikoga uza se ne vidješe doli Isusa sama. Dok su silazili s gore, naloži im da nikomu ne pripovijedaju što su vidjeli dok Sin Čovječji od mrtvih ne ustane. Oni održaše tu riječ, ali se među sobom pitahu što znači to njegovo »od mrtvih ustati«.  Riječ Gospodnja.

 

Molitva Vjernika

Braćo i sestre, Krist Gospodin okupio nas je na ovoj liturgijskoj gori
da nas povede u novi – preobraženi život. Potaknuti njegovom riječju, utecimo se nebeskom Ocu moleći zajedno:
Gospodine, prosvijetli nas svojim svjetlom!

 

 1. Za Crkvu, zajednicu vjernika: da po vjernosti tvojoj Riječi bude mjesto istinskoga susreta s tobom za sve koji te traže, molimo te.
   

 2. Za pastire kojima si povjerio brigu za svoj narod:
  prodahni ih svojom mudrošću te budu ustrajni navjestitelji
  Istine koja preobražava svijet, molimo te.

   

 3. Za sve kršćane: daj da u Kristu uvijek prepo­znaju Učitelja života te, vjerni njegovu putu, ljepotu evanđelja ugrađuju u svijet u kojemu žive, molimo te.
   

 4. Za ovu (župnu) zajednicu: učvrsti nas u pouzdanju u tebe i pomozi da križeve života prihvaćamo kao put rasta u ljubavi prema tebi i svojim bližnjima, molimo te.
   

 5. Za preminulu braću i sestre: podari im radost vječnosti koju si nam u Kristu pripravio, molimo te.

 

Svemogući vječni Bože, po ovoj nam svetoj službi daješ osjetiti sjaj vječnoga života.
Korizmenim obraćenjem privuci nas k sebi da naš život bude jasan znak tvoje blizine svima koje susrećemo. Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page