top of page

17. Nedjelja kroz godinu A

Prvo Čitanje   1Kr 3, 5.7-12
Tražio si pronicavost.

Čitanje Prve knjige o Kraljevima
U one dane: Gospodin se javi Salomonu noću u snu. Bog reče: »Traži što da ti dadem.« Salomon odgovori: »Gospodine, Bože moj, ti si učinio kraljem slugu svoga na mjesto moga oca Davida, a ja sam još sasvim mlad te još ne znam vladati. Tvoj je sluga usred naroda koji si izabrao; naroda brojnog, koji se ne da izbrojiti ni popisati. Podaj svome sluzi pronicavo srce da može suditi tvom narodu, razlikovati dobro od zla, jer tko bi mogao upravljati tvojim narodom koji je tako velik!« Bijaše milo Gospodinu što je Salomon to zamolio. Zato mu Gospodin reče: »Jer si to tražio, a nisi iskao ni duga života, ni bogatstva, ni smrti svojih neprijatelja, nego pronicavost u prosuđivanju pravice, evo učinit ću po riječima tvojim: dajem ti srce mudro i razumno, kakvo nije imao nitko prije tebe niti će ga imati itko poslije tebe.«
Riječ Gospodnja.
 
Otpjevni Psalam   Ps 119, 57.72.76-77.127-130
Pripjev:  O, kako ljubim zakon tvoj, Gospodine!


Dio je moj, Gospodine – rekoh – da tvoje čuvam riječi.
Draži mi je zakon usta tvojih no tisuće zlatnika i srebrnika.                      

O, kako ljubim zakon tvoj, Gospodine!

Tvoja ljubav nek mi bude tješiteljicom po obećanju koje si dao sluzi svom.
Nek dođe na me milosrđe tvoje da poživim, jer zakon tvoj moja je naslada.   

O, kako ljubim zakon tvoj, Gospodine!

Stoga ljubim zapovijedi tvoje više no zlato, zlato čisto.
Zato hodim po odredbama tvojim, mrski su mi svi lažni putovi.                  

O, kako ljubim zakon tvoj, Gospodine!

Divna su tvoja svjedočanstva, stoga ih čuva duša moja.
Objava riječi tvojih prosvjetljuje, bezazlene urazumljuje.                          

O, kako ljubim zakon tvoj, Gospodine!
 

Drugo Čitanje   Rim 8, 28-30
Predodredi nas da budemo suobličeni slici Sina njegova.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo!
Znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi.
Riječ Gospodnja.
 
Pjesma Prije Evanđelja   usp. Mt 11, 25
Blagoslovljen da si, Oče, Gospodaru neba i zemlje,
što si otajstva Kraljevstva objavio malenima.
 
Evanđelje   Mt 13, 44-52
Proda sve što ima i kupi onu njivu.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi: čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu. Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem: pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga.
Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, izvuku je na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta.
Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Jeste li sve ovo razumjeli?« Odgovore mu: »Jesmo.« A on će im: »Stoga svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebesko sličan je čovjeku domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro.« Kad Isus završi sve ove prispodobe, ode odande.
Riječ Gospodnja.

 

Molitva Vjernika

Braćo i sestre, Bog Otac u nama je pohranio blago svoga Kraljevstva kao sjeme koje raste i donosi plod. Zahvalni na njegovu daru, molimo ga za snagu kojom ćemo čuvati i njegovati dar spasenja:

1.  Svojoj Crkvi, Gospodine, dao si zadaću da bude znak tvoga
Kraljevstva na zemlji: prati je svojom milošću da njezin život
bude vjerna slika tvoje dobrote prema svakom čovjeku, molimo te.
 
2.  Mnogi ljudi, Gospodine, tragaju za smislom života:
pohiti im u susret i pomozi da u tebi nađu radost života, molimo te.
 
3.  Sve koji su zarobljeni blagom ovoga svijeta obogati svojom milošću da u življenju tvoje riječi prepoznaju put do istinske radosti i mira, molimo te.
 
4.  Gospodine, u ovome svetom susretu s tobom hraniš nas svojom riječju i Kristovim tijelom: ne dopusti da zakopamo tvoje blago i pomozi da ga s ljubavlju dijelimo svima koje ćemo susresti, molimo te.
 
5.  Puninom svoga spasenja u Kraljevstvu nebeskom
obdari našu braću i sestre koji preminuše, molimo te.

Primi, svemogući Bože, naše smjerne molitve i pomozi nam živjeti ono za što te molimo. Naše življenje evanđelja zalij svojom milošću da tvoje Kraljevstvo raste među ljudima. Po Kristu.

bottom of page