top of page

15 Nedjelja kroz godinu A

Prvo Čitanje   Iz 55, 10-11
Dažd zemlju oplodi i ozeleni.

Čitanje Knjige proroka Izaije
Ovo govori Gospodin:
»Kao što dažd i snijeg s neba silaze i ne vraćaju se onamo dok se zemlja ne natopi, oplodi i zazeleni da bi dala sjeme sijaču i kruha za jelo, tako i riječ koja iz mojih usta izlazi
ne vraća se k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio
i obistinjuje ono zbog čega je poslah.«
Riječ Gospodnja.
 
Otpjevni Psalam   Ps 65,10-14
Pripjev:  Sjeme pade na dobru zemlju i urodi.


Ti, Gospodine, pohodi zemlju i ti je natopi, obogati nju veoma.
Božja se rijeka vodom napuni, ti pripravi ljudima žito.

Sjeme pade na dobru zemlju i urodi.

Ovako pripremi zemlju: brazde joj natopi, grude joj poravna;
 kišom je omekša, usjeve joj blagoslovi.                                       

Sjeme pade na dobru zemlju i urodi.

Ti okruni godinu dobrotom svojom, plodnost niče za stopama tvojim.
Pustinjski pašnjaci kaplju od obilja, brežuljci se pašu radošću.

Sjeme pade na dobru zemlju i urodi.

Livade se kite stadima, doline se pokrivaju žitom:
svagdje klicanje, pjesma.                                                               

Sjeme pade na dobru zemlju i urodi.

Drugo Čitanje   Rim 8,18-23
Stvorenje sa svom žudnjom iščekuje objavljenje sinova Božjih.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo!
Smatram, uistinu: sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama.
Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih: stvorenje je uistinu podvrgnuto ispraznosti – ne po svojoj volji, nego zbog onoga koji ga podvrgnu – ali u nadi. Jer i stvorenje će se osloboditi robovanja pokvarljivosti da sudjeluje u slobodi i slavi djece Božje. Jer znamo: sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se u porođajnim bolima sve do sada. Ali ne samo ono! I mi koji imamo prvine Duha, i mi u sebi uzdišemo iščekujući posinstvo, otkupljenje svoga tijela.
Riječ Gospodnja.
 
Pjesma Prije Evanđelja      Mt 4,4b
Sjeme je riječ Božja, a sijač Krist;
tko ga god nađe, ostat će zauvijek.
 
Evanđelje  Mt 13,1-9  (kraća verzija)
Iziđe sijač sijati.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
Onoga dana Isus iziđe iz kuće i sjede uz more. I nagrnu k njemu silan svijet te je morao ući u lađu: sjede, a sve ono mnoštvo stajaše na obali. I zborio im je mnogo u prispodobama: »Gle, iziđe sijač sijati. I dok je sijao, nešto zrnja pade uz put, dođoše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje, i odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorje i jer nemaše korijena, osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod: jedno stostruk, drugo šezdesetostruk, treće tridesetostruk. Tko ima uši, neka čuje!«
Riječ Gospodnja.

Molitva Vjernika

Braćo i sestre, Bog nam je uputio svoju riječ koja preobražava naše živote i čini u nama svoja djela. Molimo ga da svojim Duhom potpomogne naša nastojanja u življenju njegova dara:

1.  Svojim Duhom vodi, Gospodine, Crkvu na putu kroz svijet: daj da uvijek bude otvorena tvojoj mudrosti i u svojim nastojanjima vjerna tvojoj  riječi kako bi u njoj mogli naći sigurnost svi koji te traže, molimo te.
 
2.  Prodahani radošću služenja sve navjestitelje tvoje riječi: pomozi im da svjedočanstvom života i djelotvornom ljubavlju potvrđuju ono što riječju  propovijedaju, molimo te.

3.  Probudi u našim obiteljima duh zajedničke molitve da životna iskušenja ne uguše dar vjere i snagu povjerenja u tvoju ljubav i blizinu, molimo te.

4.  Za nas ovdje okupljene: daj da sjeme tvoje riječi pronađe u nama plodno tlo, te i sami budemo  sjeme tvoje dobrote za ljude koje stavljaš na naš životni put, molimo te.

5.  Za braću i sestre koji u vjeri preminuše: pogledaj ih u svojoj blagosti i daj da dobro koje su  sijali na njivi života uzraste u plod vječnoga zajedništva s tobom, molimo te.

Primi i usliši, Gospodine, naše prošnje. Vjeru, koju si u nama začeo po otajstvu krštenja i koju hraniš svojom riječju, obilno zalij svojom milošću te zavrijedimo biti dionici tvoje vječne slave.

Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page