top of page

13. Nedjelja kroz godinu A

TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU A

Prvo čitanje: 2Kr 4,8-11.14-16a

Svet je onaj čovjek Božji, neka ostane kod nas.

 

Čitanje Druge knjige o Kraljevima

Jednoga je dana Elizej prolazio kroz Šunam. A živjela ondje ugledna žena i ona ga pozva k stolu. Odonda, kad god prolazaše onuda, svratio bi se k njoj na jelo. Ona reče svome mužu: »Evo, znam i vidim da je svet onaj čovjek Božji što prolazi ovuda. Načinimo mu sobicu na krovu, stavimo mu ondje postelju, stol, stolicu i svjetiljku: kad dođe k nama, povući će se onamo.«

Jednoga dana dođe on onamo, povuče se u gornju sobu i počinu ondje. Onda upita svoga slugu: »Dakle, što da učinimo za nju?« A on reče: »Eto, nema sina, a muž joj je vremešan.« A on reče: »Pozovi je!« Pozva je, a ona stade kod ulaza. »Dogodine u ovo doba«, reče joj, »zagrlit ćeš sina u naručju.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 89, 2-3.16-19

Pripjev: O ljubavi Gospodnjoj pjevat ću dovijeka.

 

O ljubavi Gospodnjoj pjevat ću dovijeka,
od pokoljenja do pokoljenja
usta će moja obznanjivati tvoju vjernost.
Ti reče: »Zavijeke je sazdana ljubav moja!«
U nebu utemelji vjernost svoju.

O ljubavi Gospodnjoj pjevat ću dovijeka.

Blago narodu vičnu svetom klicanju,
on hodi u sjaju lica tvojega, Gospodine,
u tvom se imenu raduje svagda
i tvojom se pravdom ponosi.

O ljubavi Gospodnjoj pjevat ću dovijeka.

Jer ti si ures moći njegove,
po tvojoj milosti raste snaga naša.
Jer Gospodin je štit naš,
Svetac Izraelov kralj je naš.

O ljubavi Gospodnjoj pjevat ću dovijeka.

Drugo čitanje: Rim 6,3-4.8-11

Krštenjem smo zajedno s njime ukopani, hodimo u novosti života.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bî uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života.

Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime. Znamo doista: Krist, uskrišen od mrtvih, više ne umire, smrt njime više ne gospoduje. Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu. Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu!

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mt 10,37-42

Tko ne uzme križa, nije mene dostojan. Tko vas prima, mene prima.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima: »Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga.

Tko vas prima, mene prima; a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku; tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode zato što je moj učenik, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća.«

Riječ Gospodnja.

 

MOLITVA VJERNIKA

Braćo i sestre, Krist Isus svojom ljubavlju prema nebeskomu Ocu pokazao nam je put ljubavi koja nadvisuje svaku ljudsku ljubav. Molimo Oca nebeskoga snagu ljubavi koja  preobražava svijet.

1.     Rasvijetli put svoje Crkve da proročkom hrabrošću hrabro naviješta istinu evanđelja te, vjerna Kristovoj ljubavi na križu, bude ustrajna nositeljica tvoje blizine svakomu čovjeku, molimo te.

2.     Prodahni svojom mudrošću papu Franju i sve pastire Crkve: čuvaj ih hrabrima pred svim protivljenjima svijeta i nadahni ih jasnoćom naviještanja tvoje Istine, molimo te.

3.     Otvori nam oči vjere da te umijemo prepo- znati u svojim bližnjima i u svima koji trpe; daruj  nam snagu radosne i darežljive ljubavi prema svima koji su u potrebi, molimo te.

4.     Pomozi nam, Gospodine, da s radošću prigrlimo križ života; oslobodi nas svake navezanosti na svijet i zemaljska dobra kako bismo bili dostojni dara vječnosti, molimo te.

5.     Primi u svoj očinski zagrljaj našu pokojnu braću i sestre i obraduj ih darom vječnoga zajedništva s tobom, molimo te.

 

Svemogući Bože, izručujemo tvojoj očinskoj dobroti svoje molitve. Ne dopusti da nas na putu kroz svijet zaslijepi i zaustavi ono što je prolazno i daj da, slijedeći mudrost Kristova križa, vjerno hodimo prema daru vječnosti. Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page