top of page

JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU A

Prvo čitanje: Izl 19,2-6a

 

Vi ćete mi biti kraljevstvo svećenikâ, narod svet.

 

Čitanje Knjige Izlaska

U one dane: Izraelci dođu u Sinajsku pustinju i utabore se u pustinji. Postave Izraelci tabor tu pred brdom, a Mojsije se popne k Bogu. Gospodin ga zovne s brda pa mu rekne: »Ovo reci domu Jakovljevu, proglasi djeci Izraelovoj:

’Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima;  kako sam vas nosio na orlovskim krilima  i k sebi vas doveo. Stoga, budete li mi se vjerno pokoravali i držali savez moj, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode – ta moj je sav svijet! – vi ćete mi biti kraljevstvo svećenikâ, narod svet.’«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 100,2-3.5

Pripjev: Njegov smo narod i ovce paše njegove.

 

Kliči Gospodinu, sva zemljo!
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite s radosnim klicanjem!

Pripjev: Njegov smo narod i ovce paše njegove.

Znajte da je Gospodin Bog:
on nas stvori i mi smo njegovi,
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Pripjev: Njegov smo narod i ovce paše njegove.

Jer dobar je Gospodin,
dovijeka je ljubav njegova,
od koljena do koljena vjernost njegova.

Pripjev: Njegov smo narod i ovce paše njegove.

 

Drugo čitanje: Rim 5,6-11

Ako se s Bogom pomirismo smrću Sina njegova,
mnogo ćemo se više spasiti životom njegovim.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Dok mi još bijasmo nemoćni,  Krist je, već u to vrijeme, za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro; možda bi se za dobra tko i odvažio umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. Koliko li ćemo se više sada,  pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njemu od srdžbe?

Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti životom njegovim. I ne samo to! Dičimo se u Bogu po Gospodinu na­šemu Isusu Kristu po kojem zadobismo pomirenje.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje: Mt 9,36 – 10,8

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima: »Žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.«

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone  i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. A ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov; i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan,  brat njegov; Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej; Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda. Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih:

»K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite! Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova! Putom propovijedajte: ’Približilo se kraljevstvo nebesko!’ Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte!«

Riječ Gospodnja.

 

 

Molitva Vjernika

 

Braćo i sestre, Bogu, milosrdnom Ocu, koji nas je po Kristu pozvao da budemo vrijedni graditelji njegova kraljevstva, uputimo svoje

smjerne prošnje.

 

1.     Gospodine Bože, pohodi svojim smilovanjem Crkvu koja okuplja tvoje vjerne: ti joj budi svjetlo i putokaz u naviještanju evanđelja i u zauzimanju za dobrobit svih ljudi, molimo te.

 

2.     Gospodine Bože, zbliži istinskim povjerenjem i ljubavlju pastire Crkve i povjerene im zajednice vjernika kako bi ljepota zajedništva zasjala na licu Crkve, molimo te.

 

3.     Gospodine Bože, ohrabri svojim Duhom ljude do kojih dopire riječ evanđelja: pomozi im da  odlučno nasljeduju Krista Učitelja, molimo te.

 

4.     Gospodine Bože, svakodnevno susrećemo ljude koji se odupiru tvomu daru spasenja: pomozi nam da  im svojim življenjem evanđelja budemo svjedoci tvoje blizine i smilovanja, molimo te.

 

5.     Gospodine Bože, obdari nas istinskim pouzdanjem u tvoju riječ i snagom za djela na koja nas pozivaš, molimo te.

 

Bože, Oče milosrđa, usliši naše molitve i po svojoj dobroti oslobodi nas

od slabosti i grijeha kako bismo uvijek mogli rasti u životnom odazivu

na tvoju riječ. Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page