top of page

1.  Nedjelja Došašća Godina C

Prvo čitanje: Jr 33, 14-1                                                             

Učinit ću da nikne Davidu izdanak pravedni.

 

Čitanje Knjige proroka Jeremije                                             

 

  »Evo, dolaze dani – govori Gospodin – kad ću ispuniti dobro obećanje što ga dadoh domu Izraelovu i domu Judinu: U one dane i u vrijeme ono učinit ću da nikne Davidu izdanak pravedni; on će činiti pravo i pravicu u zemlji. U one dane Judeja će biti spašena, Jeruzalem će živjeti spokojno. A grad će se zvati: Gospodin – Pravda naša.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni Psalam: Ps 25, 4b-5.8-10.14

Pripjev: K tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju.

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,
                            

nauči me svojim stazama!                                                          

Istinom me svojom vodi i pouči me jer ti si Bog,                                

moj Spasitelj: u tebe se pouzdajem svagda.                                                     

K tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju.

Gospodin je sama dobrota i pravednost:


grešnike on na put privodi.

On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.                    

K tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju.

Sve su staze Gospodnje ljubav i istina


za onog koji čuva savez njegov i propise.

Prisan je Gospodin s onima koji ga se boje
i

savez svoj objavljuje njima.                                                                         

K tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju.

 

Drugo Čitanje: 1Sol 3, 12 – 4,                                                  

Učvrstio vam Gospodin srca za dolazak Kristov.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima                                                                              

Braćo: Dao vam Gospodin te jedni prema drugima i prema svima rasli i obilovali ljubavlju kakva je i naša prema vama. Učvrstio vam srca da budu besprijekorno sveta pred Bogom i Ocem našim o dolasku Gospodina našega Isusa i svih svetih njegovih s njime.

Uostalom, braćo, molimo vas i zaklinjemo u Gospodinu Isusu: primili ste od nas kako treba da živite da biste ugodili Bogu. Vi tako i živite pa sve više napredujete! Ta znate koje smo vam zapovijedi dali u Gospodinu Isusu.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Lk 21, 25-28.34-36                                                 

Približuje se vaše otkupljenje.                                                   

Čitanje svetog Evanđelja po Luki                                           

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba narodâ zbog huke mora i valovlja. Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati. Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom. Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje. Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj dan jer će kao zamka nadoći na sve žitelje po svoj zemlji. Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega.«

Riječ Gospodnja.

 

Molitva vjernika

Braćo i sestre, radosno iščekujući Kristov slavni dolazak
iskrenom se molitvom utecimo nebeskomu Ocu da naš životni hod upravi na put spasenja. Recimo zajedno:
Učvrsti nas u nadi, Gospodine.

 1. Vodi, Gospodine, svoju Crkvu snagom Duha Svetoga,
  da narodima kojima si je poslao bude svjetlo spasenja
  i znak tvoje trajne ljubavi i blizine, molimo te.
   

 2. Rasvijetli svjetlom svoje mudrosti papu našega Franju,
  (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve: pomozi im da,
  poučljivi tvojoj riječi, umiju u svim izazovima svijeta
  uvijek razabirati put spasenja i u tvome narodu buditi
  radosnu nadu u dar vječnoga života, molimo te.
   

 3. Podari svim svojim krštenicima snagu da, iščekujući Kristov ponovni dolazak, očituju svakom čovjeku ljepotu tvoje ljubavi i tako ostvaruju svetost na koju si ih pozvao, molimo te.
   

 4. Upravi na put dobra našu domovinu:
  one kojima je povjerena služba upravljanja ispuni istinskom odgovornošću za opće dobro, a sve građane okrijepi snagom zajedništva, koje je bedem pred svim nedaćama, molimo te.
   

 5. Pohodi svojim mirom naše obitelji: daj nam iskusiti radost tvoje blizine te ovo vrijeme došašća bude vrijeme našega izručenja tebi kako bismo bili dostojni dara spasenja, molimo te.
                                                                                            
                                                               Gospodine Bože, začetniče i dovršitelju svakoga dobra. Hod vjere što ga danas započinjemo prati svjetlom svoje milosti da brige i iskušenja života ne ugase u nama nadu u vječno zajedništvo s tobom. Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page