top of page

1. NEDJELJA DOŠAŠĆA (A)

Prvo Čitanje

 

Čitanje knjige poroka Izaije

Viđenje Izaije, sina Amosova, o Judeji i Jeruzalemu:
Dogodit će se na kraju danâ: Gora Doma Gospodnjega bit će postavljena vrh svih gora, uzvišena iznad svih bregova.
K njoj će se stjecati svi narodi, nagrnut će mnoga plemena i reći: »Hajde, uziđimo na Goru Gospodnju, pođimo u Dom Boga Jakovljeva! On će nas naučiti svojim putovima, hodit ćemo stazama njegovim.
Jer će iz Siona Zakon izaći, iz Jeruzalema riječ Gospodnja.«

On će biti sudac narodima, mnogim će sudit plemenima i oni će mačeve prekovat u plugove, a koplja u srpove. Neće više narod dizat mača protiv naroda nit se više učit ratovanju.
Hajde, dome Jakovljev, u Gospodnjoj hodimo svjetlosti!

Riječ Gospodnja

Otpjevni Psalam:

Pripjev: Hajdemo radosno u Dom Gospodnji!

Obradovah se kad mi rekoše:
»Hajdemo u Dom Gospodnji!«
Eto noge nam već stoje
na vratima tvojim, Jeruzaleme.                                                                 

Hajdemo radosno u Dom Gospodnji!

Onamo uzlaze plemena,
plemena Gospodnja!
Po zakonu Izraelovu
da slave ime Gospodnje.
Ondje stoje sudačke stolice,
stolice doma Davidova.                                                                          

Hajdemo radosno u Dom Gospodnji!

Molite za mir Jeruzalemov!
Blago onima koji tebe ljube!
Neka bude mir u zidinama tvojim
i spokoj u tvojim palačama!                                                                        

Hajdemo radosno u Dom Gospodnji!

Radi braće i prijatelja svojih
klicat ću: »Mir tebi! «
Radi Doma Gospodina, Boga našega,
za sreću tvoju ja ću moliti.                                                                       

Hajdemo radosno u Dom Gospodnji!

Drugo čitanje (Rim 13, 11-14a)

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo : Shvaćate ovaj čas: vrijeme je već da se oda sna prenemo jer nam je sada spasenje bliže nego kad povjerovasmo.
Noć poodmače, dan se približi! Odložimo dakle djela tame i zaodjenimo se oružjem svjetlosti.
Kao po danu pristojno hodimo, ne u pijankama i pijančevanjima, ne u priležništvima i razvratnostima, ne u svađi i ljubomoru, nego zaodjenite se Gospodinom Isusom Kristom.

Riječ Gospodnja

Evanđelje (Mt 24, 37-44)

Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
Kao u dane Noine, tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega. Kao što su u dane one – prije potopa – jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju i ništa nisu ni slutili dok ne done potop i sve odnije – tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega.
Dvojica će tada biti u polju: jedan će se uzeti, drugi ostaviti. Dvije će mljeti u mlinu: jedna će se uzeti, druga ostaviti.
Bdijte dakle, jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće.
Zato i vi budite pripravni, jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.

Riječ Gospodnja.

 

Molitva vjernika

Braćo i sestre, Božjom nam je riječju naviješten Kristov slavni dolazak.
Iskrenom se molitvom utecimo nebeskome Ocu da nas okrijepi u hodu
k tome milosnom susretu. Molimo zajedno:


Učvrsti nas u nadi, Gospodine.


1. Rasvijetli, Gospodine, svjetlom Duha Svetoga put Crkve da po svetosti i

svjedočanstvu života svojih vjernika bude svim ljudima znak tvoje blizine i

mjesto ostvarenja tvoga Kraljevstva, molimo te.
 
2. Prodahni, Gospodine, svojom mudrošću pastire Crkve da uvijek umiju
raspoznavati put spasenja te predanim služenjem i proročkom riječju
unose u svijet radost evanđelja, molimo te.
 
3. Obraduj, Gospodine, svojom milošću sve ljude koji su zarobljeni
brigom za ovaj svijet: pomozi im otkriti bogatstvo vječnosti
koju si svima darežljivo pripravio, molimo te.
 
4. Pohodi, Gospodine, naše obitelji:
obnovi ih u snazi ljubavi i nadahni da ovo milosno vrijeme tvoga dolaska
žive u zajedništvu molitve i u budnosti pred svakim darom tvoje dobrote,
molimo te.
 
5. U svima nama probudi, Gospodine, žar vjere i radosne nade
da ovo vrijeme tvoga dolaska bude i vrijeme našega puta k tebi,
molimo te.


Bože, začetniče i dovršitelju svakoga dobra. Hod vjere što ga danas
započinjemo prati bogatstvom svoje milosti da nevolje i iskušenja života
ne ugase u nama nadu u vječno zajedništvo s tobom.
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

bottom of page