top of page

1. Korizmena Nedjelja Godina A

Prvo Čitanje  
 
Stvaranje praroditelja i grijeh.

 

Čitanje Knjige Postanka
Gospodin Bog sazda čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah ­života. Tako postane čovjek živa duša. I ­Gospodin Bog zasadi vrt na istoku u Edenu i u nj smjesti čovjeka koga je sazdao. Tada Gospodin, Bog, učini te iz zemlje nikoše svakovrsna stabla – pogledu zamamljiva, a dobra za hranu – i stablo života nasred vrta i stablo spoznaje dobra i zla. Zmija bijaše lukavija od sve zvjeradi što je načini Gospodin Bog. Ona reče ženi: »Zar vam je doista Bog rekao da ne smijete jesti ni s jednog drveta u vrtu?« Žena odgovori zmiji: »Plodove sa stabala u ­vrtu smijemo jesti. Samo za plod stabla što je nasred vrta rekao je Bog: ’Da ga niste jeli! I ne dirajte u nj da ne umrete!’« Nato će zmija ženi: »Ne, nećete umrijeti! Nego, zna Bog: onog dana kad budete s njega jeli otvorit će vam se oči i vi ćete biti kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo.« Vidje žena da je stablo dobro za jelo, za oči zamamljivo, a za mudrost poželjno: ubere ploda njegova i pojede. Dade i svome mužu, koji bijaše s njom, pa je i on jeo. Tada se obadvoma otvore oči i upoznaju da su goli. Spletu smokova lišća
i naprave sebi pregače.
Riječ Gospodnja.
 
Otpjevni Psalam  
Pripjev: Smiluj nam se, Gospodine, jer smo sagriješili!


Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,
po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice,
od grijeha me mojeg očisti!                                                           

Smiluj nam se, Gospodine, jer smo sagriješili!

Bezakonje svoje priznajem,
grijeh je moj svagda preda mnom.
Tebi, samom tebi ja sam zgriješio
i učinio što je zlo pred tobom.                                                         

Smiluj nam se, Gospodine, jer smo sagriješili!

Čisto srce stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni!
Ne odbaci me od lica svojega
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!                                               

Smiluj nam se, Gospodine, jer smo sagriješili!

Vrati mi radost svoga spasenja
i učvrsti me duhom spremnim!
Otvori, Gospodine, usne moje,
i usta ćemoja navješćivati hvalu tvoju.

Smiluj nam se, Gospodine, jer smo sagriješili!
 
Drugo Čitanje   Rim 5, 12.17-19 (kraća verzija)
 
Gdje se umnožio grijeh, nadmoćno izobilova milost.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo: Kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt… Uistinu, ako grijehom jednoga smrt zakraljeva – po je­dnome, mnogo će više oni koji primaju izobilje milosti i dara pravednosti kraljevati u životu – po Je­dnome, Isusu Kristu. Dakle, grijeh jedno­-ga – svim ljudima na osudu, tako i pravednost Je­dnoga – svim ljudima na opravdanje, na život! Doista, kao što su neposluhom jednoga čovjeka mnogi postali grešnici, tako će i posluhom Je­dnoga mnogi postati pravednici.
Riječ Gospodnja.
 
Pjesma Prije Evanđelja         
Ne živi čovjek samo o kruhu,
nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.

 

Evanđelje               
Isus posti četrdeset dana i đavao ga iskušava.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Duh odvede Isusa u pustinju da ga đavao iskuša. I propostivši četrdeset dana i četrdeset noći, napokon ogladnje. Tada mu pristupi napasnik i reče: »Ako si Sin Božji, reci da ovo kamenje postane kruhom.«
A on odgovori: »Pisano je: ’Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.’« Đavao ga tada povede u Sveti grad, postavi ga na vrh Hrama i reče mu: »Ako si Sin Božji, baci se dolje! Ta pisano je: ’Anđelima će svojim  zapovjediti za tebe i na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen.’«
Isus mu kaza: »Pisano je također: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!«
Đavao ga onda povede na goru vrlo visoku i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu pa mu reče: »Sve ću ti to dati ako mi se ničice pokloniš.« Tada mu reče Isus: »Odlazi, Sotono! Ta pisano je: ’Gospodinu Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!’«
Tada ga pusti đavao. I gle, anđeli pristupili i služili mu.
Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Braćo i sestre, poniznom se molitvom utecimo svemogućemu Bogu, moleći za snagu vjere koja nadvladava svaku kušnju. Recimo zajedno:

Gospodine, stvori u nama novi duh.

1.  Rasvijetli, Gospodine, svojim Duhom put Crkve da u svim svojim
nastojanjima uvijek traži tvoje lice i vjerno služi ostvarenju
tvoga kraljevanja u svijetu, molimo te.
 
2.  Prodahni, Gospodine, mudrošću evanđelja sve pastire Crkve
da po njihovom vodstvu i svetom služenju tvoj narod uvijek raste
u spoznanju tebe i odgovornoj brizi za sav svijet, molimo te.
 
3.  Okrijepi našu vjeru za djela nesebične ljubavi:
daj nam istinske sućuti prema svima koji su u potrebi
kako bi naša vjera bila ljubavlju djelotvorna, molimo te.
 
4.  Pohodi, Gospodine, svojom milošću naše obitelji:
okrijepi ih ljepotom zajedništva i snagom molitve da u svim životnim brigama i tjeskobama prepoznaju tebe kao svjetlo života, molimo te.
 
5.  Prati, Gospodine, svojim svjetlom naša nastojanja na putu vjere:
pomozi nam odgovorno prihvatiti tvoju riječ
i odbaciti sve što nas razdvaja od tebe, molimo te.

Bože, izvore dobrote i obraćenja, ne dopusti da nas kušnje i teškoće života udalje od tebe. Daruj nam mudrost koja uvijek razaznaje put spasenja i pomozi da trajno rastemo u predanju tebi. Po Kristu.

bottom of page