top of page

1. Korizmena Nedjelja Godina C

Prvo Čitanje:

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona

Mojsije je govorio narodu:

»Zatim će svećenik uzeti iz tvoje ruke košaru i položiti je pred žrtvenik Gospodina, Boga tvoga.

Ti onda odgovori i reci pred Gospodinom, Bogom svojim:

’Moj je otac bio aramejski lutalac; on je s malo čeljadi sišao u Egipat da se skloni. 

Ondje je postao velikim, brojnim i moćnim narodom.

Egipćani su s nama postupali loše; tlačili su nas i nametnuli nam teško ropstvo. 

Vapili smo Gospodinu, Bogu otaca svojih.

Gospodin je čuo vapaj naš; vidje naš jad, našu nevolju i našu muku.

Iz Egipta nas izvede Gospodin rukom jakom i mišicom ispruženom,

velikom strahotom, znakovima i čudesima.

I dovede nas na ovo mjesto i dade nam ovu zemlju, zemlju kojom teče med i mlijeko.

I sad, evo, donosim prvine plodova sa tla što si mi ga, Gospodine, dao.

Stavi ih pred Gospodina, Boga svoga, i pred Gospodinom, Bogom svojim, duboko se nakloni.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:                                                                                   

Pripjev: Gospodine, budi sa mnom u nevolji!

Ti što prebivaš pod zaštitom Višnjega,
što počivaš u sjeni Svemogućega,
reci Gospodinu: »Zaklone moj! Utvrdo moja!
Bože moj u koga se uzdam!«                                                               

Pripjev: Gospodine, budi sa mnom u nevolji!

 

Neće te snaći nesreća,
nevolja se neće prikučiti šatoru tvojemu.
Jer anđelima svojim zapovjedi
da te čuvaju na svim putima tvojim.                                                     

Pripjev: Gospodine, budi sa mnom u nevolji!

 

Na rukama će te nositi
da se gdje nogom ne spotakneš o kamen.
Nogom ćeš gaziti lava i ljuticu,zgazit ćeš lavića i zmiju.                                                                    
Pripjev: Gospodine, budi sa mnom u nevolji!

Izbavit ću ga jer me ljubi, zakrilit ga jer poznaje ime moje.                                            

Zazvat će me, a ja ću ga uslišiti, s njim ću biti u nevolji,                          

spasit ću ga i proslaviti.                                                                                           

Pripjev: Gospodine, budi sa mnom u nevolji!

 

Drugo Čitanje:

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Što veli Pismo? Blizu ti je Riječ, u ustima tvojim i u srcu tvome  –

to jest Riječ vjere koju propovijedamo.

Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin,

i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.

Doista, srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spasava.

Jer veli Pismo: Tko god u nj vjeruje, neće se postidjeti.

Nema uistinu razlike između Židova i Grka jer jedan je Gospodin sviju,

bogat prema svima koji ga prizivlju.

Jer: Tko god prizove ime Gospodnje, bit će spašen.

Riječ Gospodnja.

Pjesma Prije Evanđelja   Mt 4, 4b
Ne živi čovjek samo o kruhu,
nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.

Evanđelje   Lk 4,1-13
Duh ga je vodio pustinjom, gdje bijaše iskušavan.


Čitanje svetog Evanđelje po Luki                                            
U ono vrijeme: Isus se, pun Duha Svetoga, vratio s Jordana i Duh ga četrdeset dana vodio pustinjom, gdje ga je iskušavao đavao. Tih dana nije ništa jeo, te kad oni istekoše, ogladnje.

A đavao mu reče: »Ako si Sin Božji, reci ovom kamenu da postane kruhom.« 

Isus mu odgovori: »Pisano je: Ne živi čovjek samo o kruhu.«

I povede ga đavao na visoko, pokaza mu odjednom sva kraljevstva zemlje i reče mu:

»Tebi ću dati svu ovu vlast i slavu njihovu jer meni je dana i komu hoću, dajem je.

Ako se dakle pokloniš preda mnom, sve je tvoje.« Isus mu odgovori:

»Pisano je: ’Klanjaj se Gospodinu, Bogu svomu, i njemu jedinomu služi!’«

Povede ga u Jeruzalem i postavi na vrh Hrama i reče mu:

»Ako si Sin Božji, baci se odavde dolje! Ta pisano je:

’Anđelima će svojim zapovjediti za tebe da te čuvaju.’

I: ’Na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen.’«
Odgovori mu Isus: »Rečeno je: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!«

Pošto iscrpi sve kušnje, đavao se udalji od njega do druge prilike.          

Riječ Gospodnja.

bottom of page